Test gothajských salám 2018

Sdílejte

Publikované v časopise 5/2018

História gothajskej salámy nezastiera, že už v minulosti sa považovala za robotnícku desiatu. Nálepky lacnej údeniny sa dodnes nezbavila a kdekto sa na ňu pozerá cez prsty. My sme ku gothaju pristúpili bez predsudkov a overili si jeho kvalitu a poctivosť. Výsledky možno ťažko nazvať inak ako fiaskom. Viac ako polovica z 12 testovaných salám odišla s nedostatočnou známkou a odporučiť môžeme iba jeden.

Každý rok posielame do laboratória aspoň jednu údeninu, tento rok došlo na test gothajskej salámy. Mäsové výrobky patria v našich testoch dlhodobo k najmenej úspešným, navyše gothaj sa pre mnohých zákazníkov stal synonymom nízkej kvality. O to viac sme boli zvedaví, aké výsledky z laboratória prídu.

V rámci testu sme analýzami zisťovali množstvo a kvalitu použitého mäsa, skúmali sme, či salámy neobsahujú nedeklarovanú bielkovinu a hľadali sme aj stopy po použití separátu. Okrem toho nás zaujímala tučnosť, údaje na etiketách a pochopiteľne aj senzorická kvalita.

Skúšky nedopadli dobre. Z 12 testovaných výrobkov ich sedem prepadlo kvôli problémom s množstvom mäsa či prítomnosťou neohlásených bielkovín. Bohužiaľ sa tak len potvrdili oba trendy spomínané v úvode.

Gothaju sa nedarilo ani pri ochutnávke. Komisia hodnotila, ako sa výrobcom podarilo dodržať požiadavky na chuť, vôňu, vzhľad a konzistenciu a v celkovom hodnotení padali len uspokojivé a dostatočné známky.

Výsledky ukázali, že aj gothajská saláma môže byť kvalitná, no je potrebné dobre vyberať. Z tucta testovaných výrobkov totiž môžeme odporučiť iba jeden, najviac dva.


Testované výrobky - gothajské salámy (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Gothajská saláma (12 výrobků)
poslední aktualizace: 3.5.2018


Prihlásiť