Test šunkových salám 2016

Sdílejte

Publikované v časopise 9/2016

Saláma môže pôsobiť dojmom chudobnej príbuznej šunky, ale svoju cestu si na naše stoly spoľahlivo nachádza. Nakúpili sme 15 vzoriek balených salám a nechali skontrolovať najdôležitejšie parametre z pohľadu predpisov aj zákazníkov. Zistenie laboratória nás nepríjemne zaskočilo. Tretina testovaných vzoriek klamala zákazníkov v obsahu mäsa, takže si vyslúžila nedostatočné hodnotenie. 

Nakúpili sme a nechali v laboratóriu preveriť 15 balených šunkových salám. Náš výber zahŕňal výrobky zavedených značiek, ale aj tovar predávaný pod vlastnými značkami obchodných reťazcov. Náš test sledoval, či dodržiavajú minimálne akostné požiadavky stanovené vyhláškou 69/2016 Zb. (najmenej 55 % mäsa a najviac 20 % tuku) a či neklamú zákazníkov nesprávnymi údajmi na etiketách.

Zásadnou skupinou skúšok bolo overovanie obsahu mäsa. Okrem stanovenia jeho množstvo sme nechali preveriť, či nie je mäso doplnené náhradnými surovinami - zakázaným mechanicky separovaným mäsom a sójovou alebo hydinovou bielkovinou. Výsledky neboli dobré, celá tretina výrobkov na ich základe dostala celkovo nedostatočné hodnotenie, či už z dôvodu nedostatočného obsahu mäsa, či nedeklarovaného použitia hydinovej bielkoviny.

V ďalších skúškach sme sa zaoberali obsahom tuku, soli a fosfátov. Prídavných látok sa týkala aj časť hodnotenia etikiet, kedy sme sledovali deklarovanú prítomnosť niektorých "zbytočných éčok" - škrobu, zahusťovadiel, farbív a látok zvýrazňujúcich chuť a vôňu.

Šunkové salámy boli podrobené aj senzorickému hodnoteniu, kedy sa bodoval ich vzhľad, konzistencia, chuť a vôňa. Ochutnávka dopadla celkom dobre, väčšina výrobkov spĺňala očakávania hodnotiteľov aj požiadavky vyhlášky.

V poslednej časti testu sme nechali preveriť chemickú bezpečnosť salám. Zaujímala nás kontaminácia obvyklá v mäse, teda olovo, kadmium, polychlórované bifenyly. Spolu s nimi sme sledovali aj polycyklické aromatické uhľovodíky, ktoré sa do výrobkov môžu dostať pri údení. Z hľadiska bezpečnosti sme nenašli žiadne nedostatky.


Testované výrobky - šunkové salámy (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Šunkové salámy (15 výrobků)
poslední aktualizace: 1.9.2016


Prihlásiť