Test horčíc 2014

Publikované v časopise 4/2014

Vylepšuje fádnu či nevýraznú chuť mnohých potravín. Bez horčice doma v špajzy to proste nejde. Otestovali sme 14 plnotučných a tri špeciálne vrátane jednej s označením detská. K pozitívnym zisteniam patrí, že žiadny z výrobkov neobsahoval umelé farbivá, aj keď sú v horčici povolené. Polovica výrobkov sa zaobišla aj bez chemických konzervantov. Slabou stránkou boli chuťové vlastnosti testovaných horčíc.

Horčica, anglicky mustard, je z latinského mustum ardens, čo doslova znamená „musí páliť“. Čo tvrdili už starí Rimania, to požaduje aj česká potravinárska vyhláška – horčica musí mať pálčivú, výraznú chuť. Splňujú tieto chuťové požiadavky horčice predávané v českých obchodoch? Len niektoré, ako ukázal náš test. Do neho sme zaradili 14 výrobkov s označením horčica plnotučná a tri horčica špeciálna, z nich jedna bola určená deťom.

Okrem senzorického hodnotenia sme horčice podrobili aj chemickým analýzam. Zaujímalo nás, či výrobky obsahujú umelé farbivá a v akom množstve sú v nich obsiahnuté konzervanty. Tiež sme zisťovali, či horčice spĺňajú požiadavky na surovinové zloženia, ktoré sú stanovené potravinárskymi predpismi – minimálny obsah sušiny a tuku, maximálny obsah kyseliny octovej a tzv. piesku. Pieskom sú v tomto prípade mienené látky obsiahnuté v popole spálenej potraviny, ktoré sa nerozpúšťajú v kyseline chlorovodíkovej. Plnotučná horčica musí okrem toho mať najmenej päť percent cukru, pre horčicu špeciálnu žiadny limit na obsah cukru stanovený nie je.


Horčice plnotučné (porovnat)

Horčice špeciálne (porovnat)


Prihlásiť