Test čierneho korenia 2017

Publikované v časopise 1/2017

Červenej sladkej paprike a jej kvalite sme sa venovali vlani. V tomto roku, hneď na začiatku, trochu priostríme. Nakúpili sme 16 vzoriek mletého aj celého čierneho korenia a dali sme ich v laboratóriu analyzovať. Polovica výrobkov dopadla v testoch dobre, druhá polovica však má čo zlepšovať. Jednému výrobku sme to „okorenili“, pretože nespĺňa dve legislatívne požiadavky.

Otestovali sme celkom 16 vzoriek čierneho korenia. Sedem z nich bolo mletých, deväť celých. Vyhláška č. 331/1997 Zb. kladie na obidve úpravy špecifické nároky. Patrí sem minimálny podiel piperínu, čo je alkaloid, ktorý spolu s obsahom silíc (esenciálnych olejov) spôsobuje štipľavú a výraznú chuť korenia. Legislatíva tiež povoľuje maximum jeho znečistenia, definuje limity pre popol a piesok v sušine, aj organické prímesi. Všetky tieto parametre sme dali laboratórne premerať a popri tom sme zisťovali, či sa nemusíme korenia obávať. Pri laboratórnych analýzach sme sa preto sústredili aj na obsah ťažkých kovov (kadmium a olovo), mykotoxíny (aflatoxíny a ochratoxín A) a mikrobiologickú kontamináciu (koliformné baktérie, salmonela). V celkovom hodnotení sme brali do úvahy aj chuť a vôňu jednotlivých výrobkov.

Všeobecne platí, že esenciálne oleje z mletého korenia vyprchávajú, preto mleté korenie nemusí byt tak kvalitné, ako celé. Z tohto dôvodu je aj minimálne množstvo olejov povolené legislatívou nastavené miernejšie.

Ako testy dopadli? Je to pravda, že celé korenie má väčší šmrnc ako mleté? Dozviete sa to z nášho testu.


Čierne korenie mleté (porovnat)

Čierne korenie celé (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Čierne korenie celé (9 výrobků)
poslední aktualizace: 29.12.2016
Čierne korenie mleté (7 výrobků)
poslední aktualizace: 29.12.2016


Prihlásiť