Test viedenských párkov 2013

Publikované v časopise 4/2013

Keď si kupujeme párky, zaujíma nás predovšetkým obsah mäsa. Smerodajnéby mali byť údaje na etikete. Náš test viedenských párkov však ukázal, že nie vždy sa dá na vierohodnosť týchto údajov spoľahnúť. Šesť výrobkov z 15 testovaných obsahovalo menej mäsa, než výrobcovia uvádzali na obale. V štyroch najvýraznejších prípadoch bol rozdiel medzi deklarovaným a skutočným obsahom mäsa skoro 17 percent v neprospech spotrebiteľa.

Potravinárska vyhláška uvádza, že mäsový výrobok s názvom viedenský párok musí obsahovať najmenej 55 % mäsa a najviac 40 % tuku. Použitie strojovo oddeleného mäsa, respektíve separátu, je zakázané. Povinné minimum mäsa síce splnilo všetkých 15 testovaných výrobkov - aj keď jeden z nich až po započítaní tzv. rozšírenej neistoty – ale nie vo všetkých párkoch bolo toľko mäsa, koľko výrobcovia sľubovali na obaloch. V štyroch prípadoch bol rozdiel medzi deklarovaným a skutočným obsahom mäsa skoro 17 % v neprospech spotrebiteľa. Na ilustráciu to predstavuje skoro 17 gramov mäsa v sto gramoch párku.

Limit obsahu tuku stanovený vyhláškou vo viedenských párkoch spĺňali všetky testované výrobky; žiadny z výrobcov nepoužil rastlinný tuk.  Pri testoch sme neodhalili ani zakázaný separát.

Sedem z 15 testovaných výrobkov obsahovalo zvýrazňovače chuti a vône, tzv. glutamany. Išlo o prídavné látky E 621 glutaman sodný, alebo E 623 glutaman vápenatý, prípadne oboje. Glutamany pomáhajú zakryť mdlú chuť škrobu a sóje, a my sme ich našli vo výrobkoch, kde se prítomnosť škrobu aj sóje deklarovala na obale. V ôsmich z testovaných výrobkoch glutamany zistené neboli, vrátane tých, kde sa ich neprítomnosť zdôrazňovala na etikete ako výhoda.


Testované výrobky - vídeňské párky (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Viedenské párky (15 výrobků)
poslední aktualizace: 28.3.2013


Prihlásiť