Test bezlepkového chleba 2021

Publikované v časopise 2/2021

Týmto testom možno nezaujmeme každého, napriek tomu sa zaoberá veľmi dôležitou témou. Nášmu skúmaniu sme totiž podrobili desať bezlepkových chlebov a snažili sme sa na ne pozerať optikou spotrebiteľov, ktorí ho potrebujú. Zaujímala nás preto ich chuť, (ne)prítomnosť nežiaducich látok a hlavne to, či sú skutočne bez lepku. Z laboratória prišli dobré správy pre všetkých celiatikov aj alergikov. Žiadny z testovaných chlebov im neublíži.

Aktuálny test bezlepkových chlebov zrejme najviac zaujme celiatikov a alergikov, priniesol však mnoho zaujímavých správ. Do laboratória sme poslali desať bezlepkových chlebov so semiačkami. Analýzami sme zisťovali, či sú skutočne bez lepku, sledovali sme obsah nežiaducich látok, mikróbov a nechýbala ani ochutnávka.

Očividne najdôležitejšou skúškou bola kontrola obsahu lepku. Predpisy hovoria, že bezlepkové výrobky môžu v kilograme obsahovať najviac 20 mg lepku. Biochemická metóda, ktorú sme použili na stanovenie lepkovej bielkoviny by dokázala odhaliť aj štvrtinovú koncentráciu, napriek tomu vyšlo pre všetky vzorky pátranie bez zvyškov. Lepok sa v testovaných chleboch nevyskytoval.

Zásadné problémy sa neukázali ani pri analýzach nežiaducich látok. Pre bezlepkové chleby sme ako relevantné vytipovali pesticídy, mykotoxíny a akrylamid. Pesticídy sú látky používané na ochranu plodín pred škodcami, mykotoxíny sú jedovaté látky vznikajúce činnosťou nebezpečných plesní a akrylamid je nežiaduca látka vznikajúca pri zahrievaní takých potravín, ktoré obsahujú sacharidy a bielkoviny.

Pri ochutnávke sme sledovali vzhľad, chuť a vôňu. Vzhľadom na to, že každá z testovaných vzoriek bola svojim spôsobom unikátna, zamerala sa skupina dvanástich hodnotiacich predovšetkým na výskyt senzorických nedostatkov. Do hodnotenia zasiahli chyby textúry, nepríjemné príchute alebo cudzie vône. Jedna známka hodnotila aj to, nakoľko sa bezlepkový chlieb podobá svojej konvenčnej predlohe.


Testované výrobky - bezlepkové chleby (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Bezlepkové chleby (10 výrobků)
poslední aktualizace: 28.1.2021


Prihlásiť