Test mrazených tresiek 2021

Publikované v časopise 1/2021

Treska pestrá patrí medzi najčastejšie lovené ryby na svete, preto niet divu, že sa aj v našich domácnostiach stala synonymom pre morské ryby. Do laboratória sme poslali 18 vzoriek mrazených tresiek vo forme filiet aj tzv. filé, aby sme dali skontrolovať ich chuť, obsah rybacieho mäsa aj nežiaducich látok. Ukázalo sa, že tá istá ryba môže chutiť zakaždým trochu inak. Narazili sme aj na dva klamlivé výrobky.

Hoci sa môžeme chváliť dlhou rybnikárskou tradíciou, naši zákazníci preferujú pri nákupoch morské ryby. Na jednu z najbežnejších rýb sme sa pozreli v teste mrazených tresiek.

Do laboratória sme poslali 18 vzoriek aljašskej tresky v podobe filiet a porciovaného blokového filé. Zaujímalo nás, ako sa obidva typy výrobkov líšia v chuti, obsahu rybacieho mäsa aj nežiaducich látok.

Pri ochutnávke sme očakávali porovnateľné výkony. Filety aj blokové filé totiž obsahujú čisté rybacie mäso a navzájom sa líšia iba technológiou spracovania a vzhľadom. Výsledky ochutnávok nám ukázali, že to tak naozaj je. Ani v jednej z kategórií tresiek sme v chuti, vôni alebo konzistencii nenarazili na žiadne veľké nedostatky.

Druhou hlavnou skúškou bolo meranie obsahu mäsa. Výpočtom z obsahu bielkovín, tuku a ďalších ukazovateľov určili v laboratóriu, koľko tresčieho mäsa vzorky „priemerne“ obsahujú. Vo väčšine prípadov sme sa dopracovali k uspokojivým výsledkom, ale pri dvoch výrobkoch sme zistili príliš nízky obsah rybacieho mäsa. Za klamanie zákazníkov sme preto vzorkám udelili celkovo nedostatočné hodnotenie.

Ďalší blok analýz sledoval obsah solí a nežiaducich látok. Pokiaľ ide o soľ, zaujímal nás obsah nielen chloridu sodného, inak kuchynskej soli, ale dali sme skontrolovať aj to, či ryby neobsahujú nedeklarované fosforečnany a kyselinu citrónovú, ktoré dokážu viazať v rybacom mäse nadbytočnú vodu.

Z rôznych nežiaducich látok sme si vybrali ťažké kovy. V tomto ohľade nám však priniesli z laboratória samé dobré správy. Všetky namerané koncentrácie kadmia, ortuti, olova alebo arzénu spoľahlivo vyhoveli predpísaným limitom.


filety (porovnat)

porcované blokové filé (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Mrazené tresky (18 výrobků)
poslední aktualizace: 30.12.2020


Prihlásiť