Bezpečnosť automobilov: Nárazové skúšky zblízka

Obsah októbrového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah októbrového dTestu

Publikované v časopise 1/2015

Bezpečnosť je jednou z najdôležitejších vlastností áut, a preto by nemala byť zanedbávaná, pri výbere nového alebo ojazdeného vozidla. Kde však získať spoľahlivé a nezávislé informácie o bezpečnosti jednotlivých modelov? Od automobiliek sa síce dozviete, že ich vozy sú vďaka modernej konštrukcii a elektronickým systémom zaručene bezpečné, ale ako sa to napĺňa v praxi alebo pri porovnaní s konkurenciou? To prezradia výsledky nezávislých testov organizácie Euro NCAP, ktorých partnerom je aj dTest. Prinášame prehľad vybraných áut roku 2014 a zaujímavosti z testovania.

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) robí nárazové skúšky, pri ktorých hodnotia štyri hlavné oblasti: ochranu dospelej posádky, ochranu detí, ochranu chodcov a aktívne bezpečnostné systémy. Na základe hodnotenia dosiahnutého v jednotlivých kategóriách je vypočítaná celková známka, ktorá je prehľadne prezentovaná vo forme hviezdičiek od 1 do 5. V tomto roku bolo testovaných 37 nových vozidiel, z ktorých dostalo 19 najvyššie päťhviezdičkové hodnotenie a medzi nimi bola i nová Škoda Fabia. Prísne kritériá skúšok sú pravidelne aktualizované a nastavované tak, aby držali krok s vývojom technológií v automobilovom priemysle a reagovali na súčasné potreby. V ostatných rokoch je kladený stále väčší dôraz na aktívnu bezpečnosť vozov, konkrétne na vybavenie sofistikovanými elektronickými systémami, ktoré podporujú vodičov a dokážu predchádzať nehodám. Automobilky sú tak nútené vyrábať bezpečnejšie vozy, a tým prispievajú  k hlavnému cieľu – zníženiu tragických dopravných nehôd. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, čo konkrétne, ale aj prečo sa v jednotlivých oblastiach hodnotí.

Európske spotrebiteľské organizácie sa v roku 1996 stali jedným z iniciátorov nezávislého testovania bezpečnosti automobilov známeho pod skratkou Euro NCAP. dTest sa na nárazových skúškach podieľa tiež ako súčasť celosvetovej siete spotrebiteľských organizácií zaoberajúcich sa testovaním. Tak isto ako aj niekoľko európskych vlád, automobilových klubov a poisťovní. Testy, ktorých hlavným cieľom je zhodnotiť bezpečnosť posádky automobilu aj chodcov pri dopravnej nehode, sa stali jedným zo zásadných ukazovateľov bezpečnosti uznávaných výrobcami aj užívateľmi automobilov.

 

Ochrana dospelých

Najčastejšími príčinami dopravných nehôd osobných automobilov so smrteľnými alebo vážnymi následkami sú čelný náraz (55 %) a bočný náraz (35 až 40 %). Zostatok, zhruba 5%, pripadá na iné typy nehôd, medzi ktorými je i náraz zozadu. Čelné nárazy osobných nebo nákladných automobilov sú v 64% prípadov dôsledkom vybočenia z cesty, pričom v drvivej väčšine vozidlo zíde na rovnom úseku a často končí veľmi nebezpečným nárazom do stĺpu, stromu alebo iného objektu. V 20% prípadov ide o priamu čelnú zrážku dvoch vozidiel.

 

Čelný náraz

Podľa štatistík sa 80 % dopravných nehôd odohrá pri rýchlosti do 60 km/h. Euro NCAP testuje čelný náraz pri rýchlosti 64 km/h, pričom skúška simuluje čelný náraz vozu s ďalším vozom podobnej hmotnosti. Nakoľko sa väčšinou čelných zrážok nezúčastní celý predok vozidla, nárazová plocha pri testoch tvorí iba 40 % prednej časti. Pri náraze sa hodnotí miera ochrany jednotlivých častí tela (hlavy, krku, hrudníku a nôh), funkčnosť airbagu aj stabilita vnútorného priestoru kabíny. Ak sa totiž zabráni pri nehode deformácii interiéru, napríklad posunutie volantu alebo pedálov smerom k vodičovi, prípadne vniknutiu iných častí vozidla do priestoru pasažierov, je minimálne riziko, že sa človek o niečo poraní, a zádržné systémy majú dostatok priestoru, aby účinne zasiahli.

Tie automobily, ktoré sú vybavené sofistikovanými zádržnými systémami, dosahujú pri ochrane dospelej posádky dobré výsledky. Pre vyššiu efektivitu bezpečnostných pásov sú vybavené špeciálnymi spínačmi, ktoré pri náraze pásy utiahnu, aby odstránili voľnosť medzi telom a pásom. Obmedzovače napínacej sily naopak znižujú pôsobenie sily pásov na cestujúcich od určitého okamihu, čím redukujú riziko zranenia hornej časti tela. Tieto dva systémy spolupracujú nielen navzájom, ale aj spoločne s airbagom tak, aby bol dopad tela na airbag správne načasovaný. K lepšej ochrane posádky prispievajú aj moderné dvojfázové airbagy aktivujúce sa v závislosti na sile nárazu, vďaka čomu znižujú záťaž pôsobiacu na vodiča. To znamená, že pri nižších rýchlostiach sa nafúknu menej, aby dopad do airbagu nebol taký tvrdý.

Bočný náraz

Ako sme už povedali, druhou najčastejšou príčinou dopravnej nehody je bočný náraz, presnejšie náraz auta do boku iného vozidla. Pri skúškach je tento druh havárie simulovaný tak, že sa nechá naraziť mobilná deformovateľná bariéra 50 kilometrovou rýchlosťou do dverí vodiča. Práve vodič je totiž pri týchto nehodách zranený najčastejšie. Pre bočný náraz sa používa iná figurína než pre čelný, pretože v tomto prípade je dôležitejšie merať mieru ochrany v oblastiach hlavy, hrudníku, brucha a panvy. V rámci bočného nárazu sa skúša tiež náraz do stĺpa, pri ktorom je auto vrhnuté stranou vodiča na pevný stĺp rýchlosťou 29 km/h. Aj keď sa rýchlosť môže zdať nízka, úzky stĺp i tak prenikne pomerne hlboko do karosérie vozidla. Náraz do stĺpa je z pohľadu následkov nehody závažnejší, čo je viditeľné i na výsledkoch, kde je ochrana v oblasti hrudníka a brucha často hodnotená horšie, než pri bočnom náraze do bariéry.

Vďaka realizácii týchto nárazových skúšok je väčšina moderných testovaných vozidiel vybavená aj bočnými airbagmi. Výsledky bočného nárazu sú preto omnoho lepšie než v minulosti, kedy vozidlá tieto airbagy nemali a figurína sa dostávala do kontaktu s tvrdými časťami interiéru. Teraz sa o bezpečnosť posádky starajú tak airbagy v oblasti panvy, ako aj v oblasti hlavy, kde zabraňujú vážnym zraneniam, ktoré spôsobuje prerazenie okna. Hlavovými alebo záclonovými airbagmi sú v moderných autách vybavené väčšinou všetky sedadlá, airbagmi na ochranu panvy však prevažne len tie predné.

 

Ochrana detí

Pri čelných a bočných nárazových testoch sa do zadných sedadiel umiestnia figuríny predstavujúce 18mesačné a trojročné deti a použijú sa autosedačky odporúčané výrobcom. Hodnotí sa, ako si dokáže celý zádržný systém poradiť so silami a záťažou v oblasti krku a hrudníka pri čelnom náraze alebo ako je pri bočnom náraze ochránená hlava dieťaťa vhodnou konštrukciou autosedačky. Ďalej sa prideľujú body za prítomnosť isofixu, po novom i za možnosť inštalácie autosedačiek i-Size (autosedačky homologované podľa novej normy R129), ďalej za viditeľnosť štítkov varujúcich pred prítomnosťou airbagu na sedadle spolujazdca a za informovanosť vodiča o stave airbagu spolujazdca, pokiaľ by vodič chcel na predné sedadlo nainštalovať detskú autosedačku umiestnenú proti smeru jazdy.

Súčasťou hodnotenia je aj schopnosť auta prispôsobiť sa rôznym autosedačkám. Bolo vybratých 10 modelov zo všetkých hmotnostných skupín, ktoré dobre uspeli v našich porovnávacích testoch a sú špecifické svojimi rozmermi alebo vybavením. Tieto autosedačky sú postupne do vozidla nainštalované, pričom sa sleduje, aká je náročnosť tohto úkonu.

Za viditeľný úspech sa dá považovať to, že zatiaľ čo predtým – než sa súčasťou hodnotenia ochrany detí stala inštalácia desiatich rôznych autosedačiek – boli vnútorný priestor kabíny aj časti interiéru navrhované samostatne bez ohľadu na konštrukciu a veľkosť detských autosedačiek, teraz výrobcovia musia kabínu i interiér autosedačkám prispôsobovať. To zlepšuje ich inštaláciu a kompatibilitu s vnútorným priestorom vozidla.

 

Detailné výsledky testu autosedačiek nájdete v našej online databáze.

 Land Rover Discovery Sport je vybavený vonkajším airbagom pre ochranu chodcov, ktorý zakryje tuhý rám čelného skla.
 

 

Ochrana chodcov

Zo všetkých osôb zabitých pri dopravných nehodách na európskych cestách je 22 % chodcov, aspoň podľa odhadov Európskej únie, opierajúcej sa o databázu nemeckého výskumu dopravných nehôd GIDAS (German In-Depth Accident Study). Preto je hodnotenie ich ochrany nedeliteľnou súčasťou testov. Náraz sa odohráva v 40kilometrovej rýchlosti a realizovaná je séria skúšok, ktorá simuluje nehody s účasťou  detských aj dospelých chodcov. Nie je však používaná celá figurína, pretože by bolo ťažké zaistiť, aby jednotlivé časti dopadli presne tam, kam je pre účely testu potrebné, ale iba makety nohy a hlavy. Maketa spodnej časti nohy hodnotí ochranu lýtka pri údere do nárazníka, hornú časť nohy mieru ochrany poskytovanú prednou hranou kapoty v oblasti panvy a maketa hlavy dieťaťa a dospelého sa používa pre náraz do kapoty.

Vďaka týmto skúškam sa postupne podarilo dosiahnuť zlepšenie ochrany dolnej časti nohy, pretože výrobcovia začali svoje autá vybavovať nárazníkmi, ktoré sa v prípade zrážky zdeformujú. Ochrana hornej časti nohy bola zlepšená vďaka odstráneniu tvrdých konštrukcií a ostrých hrán, ktoré boli iba záležitosťou dizajnu. Pre dosiahnutie lepšej ochrany hlavy bolo nutné zaistiť, aby medzi tvrdými časťami motoru a kapotou bol dostatok miesta. Niektoré moderné vozidlá sú preto vybavené takzvanou aktívnou kapotou, ktorá sa pri zrážke s chodcom nadvihne, zväčší deformačnú zónu, a zmierni tak následky nárazu hlavy. V ojedinelých prípadoch môžete nájsť špeciálny airbag umiestnený pod kapotou, ktorý sa po detekcii zrážky s chodcom nafúkne a pokryje tuhý rám čelného skla.

 

Aktívna bezpečnosť

Podľa organizácie Euro NCAP je viac než 90% dopravných nehôd spôsobených ľudskou chybou. Medzi najčastejšie patrí porušenie pravidiel cestnej premávky, konkrétne prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti a usadnutie za volant pod vplyvom alkoholu alebo drog. Ďalej ide o zlyhanie ľudského faktoru v podobe nepozornosti alebo únavy a tiež neskúsených vodičov, ktoré sú príčinou nesprávneho vyhodnotenia situácie. Preto je kladený stále väčší dôraz na prítomnosť bezpečnostných elektronických systémov, ktoré napríklad upozorňujú vodiča na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti alebo dokážu aktívna predchádzať dopravnej nehode.

Medzi naposledy menované patrí napríklad elektronická kontrola stability vozidla, ktorá pomáha vodičovi udržať auto na ceste pri strate kontroly nad vozidlom, systém autonómneho krízového brzdenia, ktorý pri detekcii blížiacej sa zrážky začne vozidlo sám brzdiť, alebo systémy pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu, ktoré buď aktívne zasiahnu do riadenia pri opustení jazdného pruhu, alebo vodiča varujú. Euro NCAP prideľuje body tiež za prítomnosť signalizácie bezpečnostných pásov, ktoré varujú posádku vo chvíli, keď nie sú pripútaní. Nepoužitie bezpečnostných pásov je totiž príčinou  vážnych zranení alebo úmrtia posádky pri nehode. Bez týchto elektronických systémov nie je možné, v hodnotení aktívnej bezpečnosti, dosiahnuť dobré výsledky.

 

Na podrobné výsledky nárazových skúšok všetkých automobilov testovaných v roku 2014 aj v predchádzajúcich rokoch sa môžete pozrieť v databáze crashtestov.

Databáze testovaných výrobků

Crashtesty (835 výrobků)
poslední aktualizace: 8.9.2022


Prihlásiť