Test krájaného poličana 2013

Publikované v časopise 7/2013

Poličan patrí k najdrahším českým salámam na trhu. Aby mal výrobok s týmto názvom  zodpovedajúcu  kvalitu, musí spĺňať  požiadavky stanovené vyhláškou. V teste sme zistili, že šesť z 13 zakúpených poličanov si názov prisvojilo nezaslúžene. Nesplňovali vyhláškou požadované množstvo čistej svalovej bielkoviny. Znamená to, že v nich bolo menej kvalitné mäso, než je pre poličan záväzné. Väčšine testovaných poličanov hodnotitelia vytkli nedobrú chuť.

Z testu vyplynulo, že časť výrobcov na drahej saláme pokazila, čo sa dalo - a ich poličan poličanom vlastne ani nebol. Príčinou bola predovšetkým málo kvalitná surovina.

Pre testy sme nakúpili 13 balených porciovaných výrobkov s názvom poličan krájaný, šesť z nich nesplnilo kľúčový parameter potravinárskej vyhlášky o množstve čistej svalovej bielkoviny. Vyhláška ukladá, že jej v saláme poličan musí byť najmenej 16 %, do tohto limitu sa však vošlo len sedem výrobkov. V šiestich vyhláške nevyhovujúcich salámach laboratórium namerala od 11,89 % do 15,03 % čistej svalovej bielkoviny.

Parameter zvaný čistá svalová bielkovina vypovedá, koľko kvalitného chudého nemastného mäsa sa použilo. Zahrňuje iba bielkovinu zo svalov, nie však bielkovinu spojivového tkaniva a bielkovinu rastlinného pôvodu.

Pri senzorickom hodnotení neprešiel úplne bez výhrad žiadny z posudzovaných poličanov. Hodnotitelia vo väčšine prípadov poukazovali na kyslú až štipľavú chuť, ktorú vyhláška nepripúšťa; k častým nedostatkom patrila aj menej príjemná vôňa a mäkká až mazľavá konzistencia výrobku.


Testované výrobky - krájené poličany (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Poličan krájaný (13 výrobků)
poslední aktualizace: 27.6.2013


Prihlásiť