Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany spotrebiteľa nad činnosťou bánk a poisťovní?

Dozor nad činnosťou  bánk a poisťovní vykonáva Národná banka Slovenskej republiky. V zmysle úloh vyplývajúcich zo zákona č. 566/1992 Zb. Národná banka Slovenska  prispieva v oblasti finančného trhu k stabilite finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany spotrebiteľa a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad finančným trhom a plní ďalšie činnosti v oblasti kontroly finančného trhu  podľa osobitných predpisov.


Zákonný podklad:

zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom, zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve

 

Prihlásiť