Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany spotrebiteľa nad potravinami?

Kontrolu potravinárskych  výrobkov  vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa, ktorá  je orgánom potravinového dozoru. Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy a informácie zasielať telefonicky alebo e-mailom na adresu spotrebitel@svssr.sk.

Špecializované úlohy pri ochrane zdravia plní Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý  vykonáva štátny dozor v zariadeniach verejného stravovania. Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy a informácie zasielať telefonicky alebo e-mailom na adresu uvzsr@uvzsr.sk.


Zákonný podklad:

zákon č.152/1995 Z. z. o potravinách


Súvisiace vzory:

Podnet Štátnej veterinárnej a potravinovej správe
 

Prihlásiť