Kto vykonává dozor v oblasti ochrany spotrebiteľa nad telefónnymi operátormi, poskytovateľmi internetových služieb a poštovými službami?

Národným regulátorom a cenovým orgánom v oblasti elektronických komunikácií je Telekomunikačný úrad SR. Vykonáva dohľad nad  plnením zákonných povinností  telefónnymi operátormi a poskytovateľmi  internetových služieb, rieši spory medzi podnikmi a koncovými užívateľmi.

Poštový regulačný úrad so sídlom v Žiline  vykonáva štátnu reguláciu cien univerzálnej poštovej služby a  vykonáva štátny dohľad  nad poštovými službami.


Zákonný podklad:

zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,  zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách

 

Prihlásiť