Na koho sa môžem obrátiť v prípade cezhraničného sporu?

Európske spotrebiteľské centrum (ESC) v Slovenskej republike pomáha pri riešení sťažností a sporov  s predajcami výrobkov a služieb  vo všetkých  členských krajinách EÚ, Nórska a Islandu. ESC spolupracuje s rovnakými centrami z ostatných krajín EÚ (aj z Nórska a na Islande) v rámci siete ESC, pričom využíva internetovú databázu, prostredníctvom ktorej komunikuje pri riešení jednotlivých reklamácií, prípadne sporov. Európske  spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike sídli  na Ministerstve hospodárstva SR (e-mail: info@esc-sr.sk).

Reklamáciu rieši ESC svojpomocne, vtedy sa predpokladá, že predávajúci bude ochotný dohodnúť sa na určitej náprave pre spotrebiteľa (oprava veci, výmena veci, zrušenie zmluvy alebo zľava z kúpnej ceny). Ak predávajúci nie je ochotný dohodnúť sa, resp. chce riešiť reklamáciu súdnou cestou,  ESC postupuje spor národnému orgánu zodpovednému za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ADR – Alternative Dispute Resolution). Na Slovensku  ešte  takéto centrum nie je zriadené.

Predpokladom toho, aby ESC pomáhalo spotrebiteľovi je, že si kúpil výrobok alebo službu v inom členskom štáte EÚ a musí byť fyzickou osobu, ktorá si kúpila výrobok alebo službu pre svoju vlastnú osobnú spotrebu alebo pre spotrebu svojej rodiny. To znamená, že účel jeho obchodnej transakcie nesmie byť obchodný, podnikateľský, remeselný alebo pracovný. Spotrebiteľ musí mať k dispozícii dôkazné prostriedky na preukázanie svojich tvrdení, napríklad fotografie vadného výrobku, potvrdenie o uplatnení reklamácie, predávajúci sa mu neozýva, resp. záporné vyjadrenie predávajúceho k reklamácii, avšak spotrebiteľ je presvedčený o svojom nároku, a pod.

 

Prihlásiť