Test citrusových kôr 2019

Publikované v časopise 11/2019

Ako spoznáme, že sa blížia Vianoce? Jasným signálom sú čokoládové figúrky v obchodoch a televízne reklamy. V našej redakcii na ich príchod upozorňujú častejšie otázky na bezpečnosť citrónovej kôry. Zvyčajne vás zaujíma, či na pečenie používať bio citróny a či niekto stráži pesticídy v kandizovanej citrusovej kôre. Tento rok sme sa rozhodli na tieto otázky odpovedať samostatným testom. Laboratórne výsledky prekvapili aj nás samotných.

Pred Vianocami sme sa rozhodli odpovedať v teste citrusovej kôry na niekoľko často sa opakujúcich spotrebiteľských otázok: musí sa do pečenia používať kôra z bio citrónov? A kontroluje sa obsah pesticídov v kandizovanej citrusovej kôre?

Nakúpili sme celkovo 20 vzoriek rôznych typov citrusovej kôry. Zastúpenie mala v teste kôra sušená, kandizovaná aj čerstvá. Zaujímal nás predovšetkým obsah pozostatkov pesticídov, tzv. rezíduí. V laboratóriu preverovali prítomnosť viac ako 240 pesticídnych látok, ktoré by sa dali v citrusoch očakávať. Hodnotili sme, či nájdené množstvá zodpovedajú predpísaným limitom, a zohľadnili sme aj to, koľko rezíduí kôra ukrývala.

S najčistejším štítom prešli kandizované kôry. Väčšinou sme v nich žiadnu nevhodnú chémiu neobjavili. O sušených kôrach a čerstvých citrónoch však to isté povedať nemôžeme. V nich sme žiadnu úplne čistú vzorku nenašli a bohužiaľ to platí aj pre čerstvé citróny z bioprodukcie. Našťastie sa hladiny pesticídov pohybovali pod povolenými hranicami a ťažkosti sme videli v nálezoch viacerých látok naraz.

Čerstvé citróny sme navyše podrobili zaujímavému pokusu. Na vzorke ovocia, v ktorom sme zistili najväčšiu pesticídovú záťaž, sme vyskúšali, či sa dá chémia z kôry umyť. Citróny sme nechali 15 minút vylúhovať v zriedenom octovom náleve, a potom sme obsah pesticídov zmerali znova. Podľa očakávania umytie príliš nefungovalo, presnejšie povedané dokázalo množstvo látok v kôre znížiť len o polovicu.


kandované kůry (porovnat)

sušené kůry (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Citrusové kôry (14 výrobků)
poslední aktualizace: 31.10.2019


Prihlásiť