Test kuracích pŕs 2018

Publikované v časopise 7/2018

Kuracie mäso príde vhod po celý rok, no v sezóne grilovania po ňom hocikto siahne častejšie. Zo sortimentu deleného kuracieho mäsa padla naša voľba na obľúbené prsné rezne. Jedenástka zástupcov putovala do laboratória, kde na nich čakala séria chemických a mikrobiologických skúšok. Výsledky nás úplne nepotešili, tretina vzoriek mala problémy. Kurčatá trápilo nielen väčšie množstvo vody, no aj nežiaduce mikróby.

Na letné mesiace sme si vybrali sezónnu tému a prinášame test kuracích pŕs. Dôvod je naporúdzi, leto je tradične späté s grilovaním. Pokiaľ ide o kuracie mäso, tak prsné rezne končia na grile najčastejšie.

V supermarketoch sme nakúpili 11 vzoriek balených chladených kuracích pŕs. Všetky ihneď prevzali v laboratóriu, aby mohli v sérii skúšok preveriť ich kvalitu a bezpečnosť. Zaujímalo nás, či kuracie mäso neobsahuje príliš veľa vody, či sa v ňom neskrývajú nebezpečné baktérie a zvyšky antibiotík. Sledovali sme aj to, akú starostlivosť venovali výrobcovia opracovaniu rezňov. Bohužiaľ sme narazili na niekoľko vzoriek, ktoré nedokázali vyhovieť zákonným požiadavkám.

Jedným z hlavných parametrov kvality a poctivosti kuracieho mäsa je obsah vody. Presnejšie povedané pomer medzi tým, koľkokrát obsah vody prevažuje nad obsahom bielkovín. V kuracích prsiach by nemal presiahnuť hodnotu 3,40 a test ukázal, že dva výrobky, ktoré boli nad maximálnou povolenou hodnotou, testom neprešli.

Predpisy týkajúce sa kuracieho mäsa monitorujú a limitujú aj obsah salmonely. Legislatíva je prísna, aby kuracie mäso bolo vyhovujúce, nesmie sa salmonela objaviť ani v jednom z piatich kontrolovaných balení. Striktný prístup je namieste, pretože na nákazu salmonelózou človeku stačí iba 20 baktérií. Aj s mikrobiálnou bezpečnosťou mali kurčatá problémy − nežiaduce salmonely sme našli v troch testovaných značkách.

Zaujímavé výsledky ukázala aj skúška antibiotickej rezistencie. Tak sa označuje problém, keď baktérie získajú odolnosť proti často používaným antibiotikám. Dôsledky rozšírenia rezistentných mikróbov sú viac než nepríjemné − ak sa človek takou baktériou nakazí, bežne používané lieky by proti tomu nemuseli účinkovať. S rezistenciou sme sa stretli aj pri testovaných kuracích rezňoch. Overovali sme ju pri 16 rôznych mikroorganizmoch a v nejakej podobe sme ju našli v 11 z nich.

Na druhej strane v samotnom kuracom mäse sme žiadne antibiotiká nenašli a celkom dobre dopadlo aj tovaroznalecké posúdenie. Sledovali sme, či sú rezne správne opracované, a hľadali sme na nich prípadné chyby a odchýlky.


Testované výrobky - kuřecí prsní řízky (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Kuracie prsné rezne (11 výrobků)
poslední aktualizace: 28.6.2018


Prihlásiť