Ako testujeme balzámy na rty

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • Hydratácia: 60 %
  • Kozmetické vlastnosti: 20 %
  • Používanie: 10 %
  • Informácie na obale: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade celkové hodnotenie nemusí zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Hydratácia pokožky

Testy sa robili štandardnou laboratórnou metódou so špeciálnym prístrojom korneometrom, ktorý meria prítomnosť vody v pokožke na základe toku elektrónov a elektrickej kapacity. Je pravda, že čím je koža hydratovanejšia, tým je jej elektrická kapacita vyššia, pretože molekuly vody stimulujú pohyb iónov. Jednotlivé produkty sa hodnotili na základe porovnania stavu hydratácie pokožky pred testom aj po teste a súčasne sa porovnali s referenčnou vzorkou. To je kvalitný hydratačný prípravok certifikovaný laboratóriom, ktorý slúži na porovnanie výsledkov.

Kozmetické vlastnosti a používanie

30 žien po použití balzamov na pery vyplnilo dotazník s otázkami týkajúcimi sa kozmetických vlastností a účinnosti. Hodnotili, ako produkt vonia, či má správnu konzistenciu alebo či sa príliš nelepí. Ženy sa vyjadrili aj o používaní výrobku, ako ľahko sa jednotlivé balzamy aplikujú a aký pocit na perách vyvolávajú.

Údaje na obale

Hodnotenie informácií pre spotrebiteľov na škatuľke a obale pomády. Ide napríklad o adresu výrobcu, trvanlivosť produktu alebo informácie o trvanlivosti/použiteľnosti po otvorení.

Nežiaduce minerálne oleje

Hodnotenie prítomnosti zložiek minerálnych olejov – nasýtených uhľovodíkov (MOSH) a aromatických uhľovodíkov (MOAH). Pretože ide o limitnú kategóriu, výrobok nemôže mať celkové hodnotenie lepšie, ako získal v tejto skúške.

Endokrinné disruptory (hormonálne aktívne látky)

Hodnotenie obsahu nežiaducich látok, ktoré boli vyhodnotené ako potenciálne rizikové z hľadiska vplyvu na hormonálny systém. Pretože ide o limitnú kategóriu, nemôže mať výrobok celkové hodnotenie lepšie, než aký získal v tejto skúške.

Prihlásiť