Môže spotrebiteľ odstúpiť od kúpy v „kamennom“ obchode?

Možnosť  vrátiť tovar, ktorý spotrebiteľ zakúpi v „kamennom“ obchode a potom sa mu prestane páčiť, alebo zistí, že niečo také nepotrebuje zo zákona neexistuje. Zákon spotrebiteľovi dáva právo odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch uzatvorenia  zmluvy prostredníctvom prostriedkov  diaľkovej komunikáce (klasicky cez internet alebo  teleshopping), v prípadoch uzatvorenia  zmluvy mimo priestorov obvyklých na podnikanie  a v prípade zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Niektorí  predajcovia  možnosť  vrátenia alebo výmeny tovarov za iné v určitých lehotách poskytujú, o čom zákazníkov informujú spravidla na  doklade o kúpe alebo oznamom pri pokladni.

V týchto prípadoch si môžu stanoviť rôzne podmienky (napr. predložiť nepoužité tovary s originálnymi visačkami a iné.) a spotrebiteľ môže v prípade splnenia týchto podmienok trvať na odstúpení od zmluvy. Predávajúci nemusí vždy vracať peniaze, ale môže sa zaviazať napr. k výmene  či vráteniu ceny formou kreditu na zákaznícku kartu. V prípade, že vec nemá očakávané vlastnosti,  môže spotrebiteľ využiť  rozpor  s kúpnou zmluvou.


Zákonný podklad:

§ 8 zákona 108/2000 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, § 13 zákona 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách

 

Prihlásiť