Kedy môže spotrebiteľ „bezdôvodne“ odstúpiť od zmluvy?

Možnosť vrátiť tovar, ktorý spotrebiteľ  zakúpi v „kamennom “ obchode  a potom sa mu prestane páčiť, alebo zistí, že niečo také nepotrebuje zo zákona neexistuje. Zákon spotrebiteľovi dáva právo odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch uzatvorenia  zmluvy prostredníctvom prostriedkov  diaľkovej komunikácie (klasicky cez internet alebo  teleshopping), v prípadoch uzatvorenia  zmluvy mimo priestorov obvyklých na  podnikanie  a v prípade zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Inou vecou  je, že niektorí  predajcovia  možnosť  vrátenia alebo výmeny tovarov za iné v určitých lehotách poskytujú, o čom zákazníkov informujú spravidla na  doklade o kúpe alebo oznamom pri pokladni.


Zákonný podklad:

§ 8 zákona 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, § 13 zákona 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách

 

Prihlásiť