Ako je to s vrátením peňazí?

Ako v prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej prostriedkami komunikácie na diaľku, tak v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej mimo priestorov  obvykle využívaných na podnikanie dodávateľa platí lehota 15 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Vrátenie peňazí nie je podmienené vrátením tovaru, čo nemožno ani platne dohodnúť. Na druhej strane máte povinnosť tovar po zrušení zmluvy vrátiť.

V prípade odstúpenia od zmluvy o spotrebiteľskom úvere máte bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy povinnosť zaplatiť istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny. Pri odstúpení od zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere (teda úveru, ktorého existencia závisí na existencii inej, najčastejšie kúpnej zmluvy) si pozrite súvisiace vzory.


Zákonný podklad:

§ 8 ods. 3, § 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, § 13 ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch

 

Prihlásiť