Test kávy bez kofeínu 2022

Sdílejte

Publikované v časopise 2/2022

Každý Čech ročne spotrebuje zhruba dva kilogramy kávy a podľa informácií odborného obchodníckeho časopisu Retail News po nej zhruba tretina konzumentov siaha s očakávaním povzbudenia. Aktuálnym testom však mierime na inú skupinu zákazníkov. Do laboratória sme totiž poslali kávu bez kofeínu. Zisťovali sme, či je naozaj bezkofeínová, a tiež to, ako šetrne výrobcovia kofeín odstraňujú.

Aktuálny test káv bez kofeínu by mohol zaujímať každého, kto sa z rôznych dôvodov vyhýba kofeínu, ale zároveň sa nechce obľúbeného nápoja vzdať. Káva bez kofeínu sa vyrába úpravou bežných kávových zŕn, z ktorých je kofeín odstránený buď pomocou rôznych rozpúšťadiel, alebo obyčajnej vody. V teste sme sa zamerali na to, ako dokonale je kofeín odstránený a či sa pri výrobe do kávy nedostali nežiaduce zdravotne nevyhovujúce látky.

Do laboratória sme poslali kávu v rôznej forme: instantnú, mletú, zrnkovú aj v kapsulách. Výsledky analýz ukázali, že sa výrobcom podarilo upraviť obsah kofeínu tak, že vo všetkých prípadoch vyhovoval príslušným legislatívnym požiadavkám. Aj keď v niekoľkých prípadoch sa hralo o každú stotinu percenta. V každom prípade sa ukázalo, že káva bez kofeínu obsahuje v porovnaní s tou bežnou zhruba 20-krát menej kofeínu.

Ďalej sme sa zaujímali o výskyt mnohých nežiaducich látok. Patrili medzi ne nechcené vedľajšie produkty výroby, aj tie, ktoré sa do kávy dostávajú ako kontaminácia zvonku. V skupine „výrobných“ kontaminantov sme sa zamerali na metylénchlorid, akrylamid a furán. Prvá menovaná látka patrí medzi rozpúšťadlá používané na odstraňovanie kofeínu. Akrylamid a furán sú zas vedľajšie produkty praženia kávy a v oboch prípadoch ide o zdravotne rizikové zlúčeniny s potenciálne karcinogénnymi účinkami. Zatiaľ čo s prítomnosťou rozpúšťadiel nemali kávy takmer žiadny problém, oba nevítané produkty praženia sme nachádzali, a v niektorých prípadoch v pomerne vysokom množstve.

Do ďalšieho bloku nežiaducich látok prichádzajúcich do kávy zvonku sme zaradili zvyšky pesticídov, ochratoxín A a polycyklické aromatické uhľovodíky. Dobrou správou je, že žiadna z týchto látok kávy zásadne netrápila.

Poslednou, veľmi zaujímavou súčasťou testu bolo aj overenie, či sa v instantných a mletých kávach neobjavujú obilné kávovinové náhradky.


instantní káva bez kofeinu (porovnat)

mletá káva bez kofeinu (porovnat)

zrnková káva bez kofeinu (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Káva bez kofeínu (11 výrobků)
poslední aktualizace: 3.2.2022


Prihlásiť