Test opaľovacích prípravkov 2020

Publikované v časopise 7/2020

Pobyt pri mori tento rok zrejme mnohí z nás nahradia tuzemskou dovolenkou. Ani v našich zemepisných šírkach by sme nemali zabúdať chrániť pokožku pred slnečnými lúčmi. Do laboratória sme tentoraz poslali 15 prípravkov s ochranným faktorom 30 a zisťovali sme, či poskytujú takú ochranu, akú avizujú na obale. Podľa zoznamu ingrediencií sme potom hodnotili, nakoľko sú prípravky šetrné k pokožke aj prírode. Pred UV žiarením nás otestované krémy ochránia, v oblasti vplyvu na životné prostredie je čo doháňať. 

Detské opaľovacie prípravky na webe

Na www.dtest.sk/detske-opalovaci-pripravky nájdete výsledky vlani otestovaných prípravkov pre deti s SPF 50 a 50+ (výsledky sú dostupné predplatiteľom). Tento rok došlo k úprave testovacieho programu, staršie výsledky tak nie sú s tými aktuálnymi plne porovnateľné.

Minulý rok sme testovali detské opaľovacie prípravky s ochranným faktorom 50 a 50+ (dTest 6/2019). Tento rok sme pozornosť zamerali na prípravky s nižším ochranným faktorom 30. V teste narazíte na krémy v spreji, fľaštičke aj tube. Všetky typy prešli zhodnou skladbou skúšok.

Do celkového hodnotenia sa najviac premietlo meranie účinnosti ochrany pred oboma typmi škodlivého ultrafialového žiarenia. Prvý z nich (UVB) preniká hlavne do vrchnej časti kože a stimuluje pigmentové bunky. Vplyvom tohto typu žiarenia teda pokožka hnedne, pri nadmernej nechránenej expozícii môže dôjsť k jej začervenaniu až spáleniu, zápalu alebo vzniku kožných škvŕn a pieh. Blokovanie tohto typu žiarenia zaisťuje ochranný slnečný faktor, ktorý musí byť na etikete uvedený pod presným číslom a slovným hodnotením úrovne ochrany. V laboratóriu sme zisťovali, či ochranný slnečný faktor zodpovedá deklarácii na obale.

Druhý typ (UVA) sa, naopak, dostáva hlbšie do kože a opálenie nespôsobuje. Bežnou reakciou na nadmerné, nechránené vystavenie tomuto žiareniu je predčasné starnutie pokožky. Všeobecne platí, že by sa mal s rastúcim ochranným slnečným faktorom zvyšovať aj UVA ochranný faktor. S jeho deklaráciou je to však trošku inak – hodnota UVA ochranného faktora totiž nie je z etikety zrejmá. Pri vyhodnocovaní meraní sme sa tak riadili odporúčaním Európskej komisie, ktorá od roku 2006 stanovuje jej minimálny podiel. Ten zodpovedá aspoň tretinovej hodnote ochrany proti UVB.

Ako to už máme v prípade testov kozmetických prípravkov vo zvyku, na subjektívne posúdenie kozmetických vlastností sme prizvali skupinu dobrovoľníčok. Tie sa pri bodovaní zameriavali na jednoduchosť roztierania. Do úvahy ďalej zobrali to, ako rýchlo sa krémy vstrebávajú, nakoľko majú príjemnú konzistenciu alebo či po ich nanesení nie je koža lepkavá, mastná či pokrytá bielymi škvrnami.

Body sme ďalej už tradične strhávali za to, ak prípravky obsahovali niektoré z pre pokožku hľadaných nežiaducich látok. V zložení (čiže INCI liste) povinne uvádzanom na zadnej strane etikety, príbalovom letáku či škatuľke sme tentoraz pátrali po endokrinných disruptoroch, vonných zložkách butylfenyl metylpropional a HICC alebo látke cyklopentasiloxan (D5). Tento rok sme zloženie navyše po novom hodnotili aj z hľadiska vplyvu na životné prostredie – konkrétne na vodný ekosystém, teda koraly, riasy, fytoplanktón a ďalšie vodné organizmy.

Takisto sme kontrolovali, či sú na etiketách uvedené povinné informácie, značenia a upozornenia, ktoré presne stanovujú odporúčanie Európskej komisie o účinnosti prostriedkov na ochranu proti slnečnému žiareniu z 22. septembra 2006 a európske nariadenia č. 1223/2009 o kozmetických prípravkoch.

Zlé výsledky sme zaznamenali v rámci skúšky vplyvu na životné prostredie. Väčšinu prípravkov musíme po preskúmaní ich zloženia vyhlásiť za viac-menej nešetrné. Dvojici krémov sme znížili hodnotenie za prítomnosť dráždivej vonnej zložky butylfenyl metylpropional alebo endokrinných disruptorov – látok poškodzujúcich prirodzené fungovanie hormonálneho systému.


Testované výrobky - opalovací přípravky (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Opaľovacie prípravky (15 výrobků)
poslední aktualizace: 2.7.2020


Prihlásiť