Test detských opaľovacích prípravkov 2019

Publikované v časopise 6/2019

Letné prázdniny sú za dverami a slnečné lúče postupne získavajú na sile. Pri pobyte na slnku by sme mali našu kožu chrániť, čo platí dvojnásobne pre deti, ktoré majú pokožku citlivejšiu ako dospelí. Aký prípravok pre našich najmenších zvoliť a nespáliť sa? Do laboratória sme poslali 14 sprejov špeciálne určených pre deti s ochranným faktorom 50 alebo 50+. Zisťovali sme, či poskytujú takú ochranu, akú avizujú na svojich obaloch. Na väčšinu otestovaných je spoľahnutie, narazili sme však aj na prepadák ako hrom.

Podľa odhadov až 80 % všetkého UV žiarenia sme vystavení počas prvých 18 rokov nášho života. Deti trávia veľa času vonku a majú navyše tenšiu a zraniteľnejšiu pokožku. Pokiaľ dôjde v detstve k poškodeniu kože, znášame to celý život. Najväčší orgán ľudského tela má sloniu pamäť, a tak je potrebné počítať s tým, že si všetky ujmy pamätá a novovzniknuté k nim vždy pripočíta. Môže ísť o reakciu na prvý pohľad viditeľnú (začervenanie, spálenie) aj o dôsledky, ktoré sa prejavia až neskôr v priebehu dospelosti (starnutie kože, vznik vrások, stareckých škvŕn alebo zvýšené riziko rakovinového bujnenia).

Detskú pokožku by sme preto mali chrániť obzvlášť starostlivo − výšku ochrany nám prezradí etiketa prípravku, na ktorej musí byť ochranný slnečný faktor uvedený ako presná cifra (6, 10, 15, 20, 25, 30, 50 alebo 50 +) aj slovným hodnotením úrovne ochrany (nízka, stredná, vysoká a veľmi vysoká). Tento údaj opisuje účinnosť opaľovacieho prípravku − konkrétne jeho schopnosť blokovať UVB lúče, ktoré spôsobujú opálenie a pri nadmernej expozícii aj spálenie. Ďalej na etikete nájdeme informácie o ochrane proti UVA žiareniu alebo odolnosť proti vode alebo piesku.

Skúšky sme vykonali tak v laboratóriu, ako aj medzi dobrovoľníkmi. V laboratóriu sme dali zmerať, akú ochranu v skutočnosti prípravky proti obom typom UV žiarenia poskytujú. V prípade UVB sme nameranú hodnotu porovnávali s tou, ktorá je uvedená na etikete. Ochrana proti UVA žiareniu sa na prípravkoch ako cifra neuvádza − pri vyhodnocovaní merania sme preto postupovali v súlade s odporúčaním Európskej komisie. Tá od roku 2006 stanovuje minimálny podiel ochrany proti UVA žiareniu a priamo ho odvodzuje od výšky deklarovaného ochranného slnečného faktora. Väčšina výrobkov prešla touto skúškou bez chyby. Odhalili sme však aj prípravok s niekoľkonásobne nižšou ochranou proti obom typom UV žiarenia, než deklarovali na obale. O tomto fatálnom pochybení sme obratom informovali príslušný kontrolný orgán.

V rámci hodnotenia kozmetických výrobkov je naším dobrým zvykom prizvať si na pomoc bežných používateľov. A nie inak to bolo aj tentoraz. Skupina 30 žien hodnotila pri opaľovacích prípravkoch napríklad to, ako sa rozotierajú a vstrebávajú, alebo či po nich nezostáva pokožka mastná, lepkavá alebo s bielymi škvrnami. Pri subjektívnom hodnotení kozmetických vlastností padali dobré známky a možno povedať, že ženy boli s prípravkami v spreji väčšinou spokojné.

Našej pozornosti neuniklo ani zloženie opaľovacích prípravkov. Preskúmali sme preto zoznam ingrediencií povinne uvádzaných v rámci INCI listu. Najčastejšie sa nachádza na zadnej strane obalu, škatuľky alebo v príbalovom letáku, kde sme pátrali po možných nežiaducich látkach, ako sú endokrinné disruptory alebo alergény. Väčšina prípravkov má v tomto smere zloženie čisté, v piatich prípadoch však dali ženy bodové zrážky, ktoré sa premietli aj do celkového hodnotenia.

V neposlednom rade sme skontrolovali, či sú na etiketách uvedené povinné informácie, značenie a upozornenia, ktoré presne stanovujú európske odporúčania o účinnosti prostriedkov na ochranu proti slnečnému žiareniu z roku 2006 a európske nariadenia č. 1223/2009 o kozmetických prípravkoch. Aj v tomto prípade sme narazili na drobné chyby a nepresné alebo zavádzajúce tvrdenia. Z toho jednoznačne vyplýva, že najlepšie urobíte, keď sa budete pri výbere opaľovacieho prípravku orientovať podľa výsledkov nášho testu.


Testované výrobky - opalovací přípravky pro děti (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Detské opaľovacie prípravky (14 výrobků)
poslední aktualizace: 30.5.2019


Prihlásiť