Ako zatočiť s energetickou chudobou

Obsah januárového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2022 Obsah januárového dTestu

Publikované v časopise 1/2020

Energetika prechádza v posledných rokoch množstvom významných zmien v súvislosti s novými technológiami a požiadavkami na ochranu životného prostredia. Zodpovední činitelia sa dušujú, že v centre ich záujmu je spotrebiteľ. Zvláštna starostlivosť má byť venovaná tým spotrebiteľom, ktorí sú dotknutí či priamo ohrození energetickou chudobou. Práve tou sa zaoberá aj medzinárodný projekt STEP, na ktorom sa zúčastňujeme. Čo je teda energetická chudoba a ako jej môžeme čeliť?

Čo je energetická chudoba

Pojmy ako energetická chudoba, zraniteľní spotrebitelia alebo ohrození zákazníci sa objavujú v právnych predpisoch a dokumentoch vytvorených na úrovni Európskej únie, nie sú však definované. Niektoré európske štáty majú definíciu vlastnú, napríklad u nás zatiaľ ešte nie je. Nájsť tú najvýstižnejšiu definíciu a tým zároveň určiť, koho sa problém energetickej chudoby týka, je aj jednou z úloh už spomínaného medzinárodného projektu STEP.


Z prieskumu uskutočneného v rámci tohto projektu vyplynulo, že prevažná väčšina respondentov sa najviac prikláňa k tomu, že energetickú chudobu možno opísať ako situáciu, keď si domácnosť nie je schopná dovoliť také množstvo energie, ktoré je nevyhnutné na kúrenie, varenie, svietenie a používanie rôznych spotrebičov. Popri nedostatočných príjmoch samotnej domácnosti ju ovplyvňuje najmä nízka energetická účinnosť obydlia alebo nedostatočná informovanosť o možnostiach, ako energetickej chudobe čeliť prostredníctvom sociálnej pomoci.

Ochrana klímy a zvyšovanie energetickej účinnosti

Keďže ochrana klímy je záväzkom členských štátov Európskej únie, rastie podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ďalej nadobúdajú na význame opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, ktoré sú jednou z ciest, ako obmedziť spotrebu energií. V tejto súvislosti sa hovorí o takzvaných prosumers, čiže samovýrobcoch elektriny, teda o tých, ktorí aspoň časť elektriny pre svoju spotrebu vyrábajú sami z obnoviteľných zdrojov. V našich podmienkach ide typicky o domácnosti, ktoré majú na svojich domoch či v záhradách inštalované solárne panely.

Štát sa snaží motivovať domácnosti k šetreniu energiami dotačnými programami, z ktorých možno čerpať prostriedky napríklad na obstaranie kotla na biomasu, tepelného čerpadla, plynového kondenzačného kotla alebo aj na inštaláciu fotovoltického systému, zateplenie fasády či výstavbu pasívnych domov. Podmienkou však je väčšinou finančná spoluúčasť. Niektoré jednoduché úsporné opatrenia možno zaviesť prakticky okamžite a predovšetkým bez väčších nákladov.

Ako znížiť spotrebu energií

Pri nákupe spotrebičov by mala nakupujúceho zaujímať popri cene, funkčnosti či dizajne aj energetická trieda, ktorú možno rozpoznať z energetického štítku. Uvádza sa, že rozdiel v spotrebe medzi jednotlivými triedami (na škále A +++ až G) môže byť aj 30 %. Z hľadiska spotreby je najväčším požieračom v domácnosti chladnička, ktorej podiel na celkovej spotrebe môže predstavovať až 20 %. Navyše, poloprázdna chladnička spotrebováva viac energie než plná, pretože pri jej otvorení dochádza k väčšej výmene vzduchu. Je preto potrebné zvážiť pred jej kúpou vhodnú veľkosť.

Ušetriť sa dá aj nastavením správnej teploty vnútri chladničky. V chladiacej časti nie je potrebné mať teplotu nižšiu ako päť stupňov Celzia, v mraziacej časti stačí −18 stupňov. Spotrebu potom tiež zvyšuje námraza vnútri chladiaceho či mraziaceho priestoru alebo umiestnenie chladničky v blízkosti zdrojov tepla či vystavenie slnečnému svitu.

K zbytočným energetickým stratám dochádza pri spotrebičoch, ktoré sú síce naoko vypnuté, no  stále zapojené v sieti, teda v takzvanom stand-by režime. Jednoduché riešenie predstavujú predlžovačky či vypínač s tlačidlami na odpojenie od siete.

Spotrebu energií možno znížiť aj správnymi návykmi pri varení. Používanie pokrievok skracuje čas varenia a ušetrí až polovicu energie. K tepelným stratám dochádza aj v prípade, že sú platničky väčšie ako hrnce a panvičky. Teplovzdušná rúra rozvádza teplo rovnomerne po celej rúre a možno teda piecť viac jedál naraz. Tak pri varení na doske, ako aj pri pečení v rúre platí, že jedlo sa dá nechať dôjsť vo vypnutej chladnúcej rúre či na platničke, zvlášť pri tých typoch zariadení, kde sa teplota znižuje pomaly. Menej energie sa spotrebuje pri použití mikrovlnnej rúry, je však potrebné zvoliť zodpovedajúci čas a teplotu. Jedlo sa ohreje lepšie a rýchlejšie, ak sa na tanieri rovnomerne rozprestrie.


Pri svietení je dôležité sa zamyslieť nad využitím priestoru, vhodné je mať viac svetiel v miestnosti a tie podľa potreby rozsvecovať. Ušetriť sa dá aj znížením teploty v byte. Za dostatočnú teplotu sa považuje 20 stupňov Celzia v obývacej izbe a 17 stupňov v spálni. Ušetriť je možné tiež efektívnym vetraním, ktoré má byť krátke a intenzívne. Veľké množstvo energie spotrebuje klimatizácia, proti teplu môžu dobre poslúžiť zatemňovacia závesy či vonkajšie poriadne žalúzie.

Dlhy na energiách a systém sociálnej podpory

V niektorých európskych krajinách je zakázané odpojiť domácnosť od energií, aj keď má dlhy vzniknuté z ich spotreby. Niekedy je podmienkou, že elektrina či plyn musia slúžiť na vykurovanie, alebo sa zákaz vzťahuje len na zimné mesiace či na zraniteľných spotrebiteľov. Spomínaná zraniteľnosť sa potom určuje podľa finančnej situácie, zdravotnej kondície či veku. U nás môže dodávateľ energií pre opakované neplatenie preddavkov alebo nezaplatenie vyúčtovanej spotreby (teda nedoplatku) obmedziť či prerušiť dodávky energií. V prípade dlhov sa môže spotrebiteľ pokúsiť dohodnúť s dodávateľom na splátkovom kalendári.

V niektorých krajinách tiež fungujú sociálne tarify, teda zvláštne zvýhodnené ponuky energií pre seniorov či nízkopríjmové domácnosti. U nás zatiaľ sociálna tarifa nie je a jej zavedenie sa neplánuje ani v budúcnosti. Neschopnosť platiť za odobrané energie je riešená v rámci podpory v nezamestnanosti a príspevku či doplatku na bývanie.

Praktiky podomových predajcov a iné pasce

K energetickej chudobe môžu prispieť aj nevýhodné zmluvy o dodávkach energií. Nejde pritom len o vysoké ceny energií, ale najmä o zmluvné pokuty dosahujúce niekoľko stoviek eur, ktoré sa k zmluvám viažu. Spotrebitelia by si mali dávať pozor predovšetkým na podomových predajcov energie, ktorí im môžu podstrčiť na podpis nevýhodnú zmluvu o dodávke energie či prihlášku do pochybnej energetickej aukcie. Pokiaľ si svoj omyl neuvedomí spotrebiteľ včas, môže byť ťažké sa uzatvorenej zmluvy zbaviť bez peňažnej sankcie.

Súčasťou opatrení proti energetickej chudobe tak musí byť aj zvýšenie osvety v oblasti možných nástrah zmlúv uzatváraných s dodávateľmi energií, ako aj informovanie o právach spotrebiteľov a možnostiach ich obrany. V súčasnosti sa azda blýska v oblasti ochrany spotrebiteľa v odvetví energetiky na lepšie časy. Vzrástol počet kontrol príslušných dozorných orgánov a pripravuje sa aj zmena legislatívy, ktorá by mala posilniť ochranu spotrebiteľa, pre ktorého je niekedy ťažké sa v záväzkoch súvisiacich s dodávkami energií zorientovať. Mnoho ľudí napríklad nerozumie nielen svojej zmluve, ale ani získanému vyúčtovaniu za spotrebovanej energie. Otázkou je napríklad aj to, ako budú pre zákazníkov zrozumiteľné dynamické zmluvy, teda také, podľa ktorých je im dodávaná elektrina pre tie činnosti, ktoré možno odložiť (napríklad pranie bielizne), v čase, keď je cena elektriny najnižšia.

Projekt STEP

STEP je medzinárodný projekt, na ktorom sa zúčastňujú spotrebiteľské organizácie z Bulharska, Cypru, Českej republiky, Litvy, Lotyšska, Poľska, Portugalska, Slovenska a Veľkej Británie. Koordinuje ho Európska spotrebiteľská organizácia BEUC a ďalej sa na ňom podieľa aj britské obchodné združenie priemyselného, obchodného a verejného sektora pracujúce na energetickej účinnosti a decentralizácii energetiky, ADE research. Výhodou medzinárodnej účasti je zdieľanie skúseností a osvedčených postupov z jednotlivých krajín.

V rámci projektu budeme poskytovať pomoc tým, ktorých sa energetická chudoba priamo dotýka, a to prostredníctvom bezplatného poradenstva. Ďalej vyškolíme pracovníkov organizácií, ktoré sú so zraniteľnými spotrebiteľmi v kontakte. Tí potom budú poskytovať poradenstvo ďalším ľuďom. Materiály vytvorené v rámci projektu poskytneme zadarmo na ďalšie šírenie. Viac sa o projekte dozviete na www.stepenergy.eu/cs/.


Prihlásiť