Test cestovín 2019 – vretená

Publikované v časopise 1/2019

Prvý potravinový test tohto roku venujeme cestovinám. Prečo práve im? Do nového roka možno niektorí vstupujú so snahou ozdraviť svoj životný štýl, a pritom „odľahčujú“ jedálny lístok práve cestovinami. Na 23 vzorkách vretien sme preskúmali kvalitu rôznych typov cestovín – semolinových, vaječných, bezvaječných aj bezlepkových. Najviac nedostatkov a slabín odhalila ochutnávka, narazili sme však aj na lepok v bezlepkových cestovinách.

Januárový test sme venovali cestovinám a vybrali sme taký druh, ktorý majú, podľa prieskumov, naši spotrebitelia najradšej – fusilli, čiže vretená. Snažili sme sa o čo najširšie pokrytie ponuky na trhu, preto sme na testovanie vretien vybrali cestoviny z mäkkej aj tvrdej pšenice, druhy vaječné aj bezvaječné aj niekoľko špeciálnych bezlepkových výrobkov.

Cestoviny prešli sériou praktických aj chemických skúšok. Praktické vlastnosti sme zisťovali po tom, ako sme cestoviny pripravili podľa návodu do stavu al dente. Pomocou špeciálnych prístrojov sme merali ich pevnosť, lepivosť a nechýbala ani klasická ochutnávka. Výsledky odhalili medzi jednotlivými kategóriami cestovín výrazné rozdiely. Všeobecne najlepšie sa darilo v tvrdosti a lepivosti takým cestovinám, ktoré boli vyrobené z tvrdej pšenice.

Chemické skúšky sa pri všetkých kategóriách zamerali na mykotoxín deoxynivalenol. Pri vaječných cestovinách sme zisťovali aj obsah vajec, bezlepkové cestoviny prešli analýzou obsahu lepku. V bezlepkových cestovinách sme narazili na závažnejší problém. Vretená značky Sam Mills obsahovali dvojnásobné množstvo lepku, než koľko pripúšťa legislatíva.


bezvaječné (porovnat)

vaječné (porovnat)

bezlepkové (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Vretená (23 výrobků)
poslední aktualizace: 28.12.2018


Prihlásiť