Test cyklistických prilieb 2018

Sdílejte

Publikované v časopise 5/2018

Cyklistika nie je len spôsob prepravy z bodu A do bodu B. Je to tiež jeden z celosvetovo najpopulárnejších športov, obľúbený spôsob aktívneho odpočinku a pre mnohých aj neoddeliteľná súčasť životného štýlu. Bez ochranných prvkov však môže ísť aj o zbytočný hazard so zdravím. Otestovali sme viac ako dvadsiatku cyklistických heliem pre dospelých a zisťovali, ako pri náraze ochránia vašu hlavu a obsah dutiny lebečnej. Zistené rozdiely neboli zanedbateľné, najhoršie kusy vás pri náraze pred otrasom mozgu neochránia.

Pravidlá povinného používania ochrannej prilby sa môžu v jednotlivých štátoch veľmi líšiť. Takmer v celej Ázii platí sloboda používania prilieb, výnimky predstavujú Japonsko a Južná Kórea, kde si hlavu musia chrániť deti mladšie ako 13 rokov. Prekvapivá môže byť benevolencia niektorých európskych štátov, napríklad v Nemecku, Taliansku či Veľkej Británii žiadne obmedzenia neplatia. Česká republika tak patrí k najprísnejším krajinám v Európe − ak máte menej ako 18 rokov, je pre vás nosenie helmy povinné, a to nehľadiac na to, kam sa s bicyklom vydáte. Dospelí sa môžu riadiť vlastným rozhodnutím. My, pochopiteľne, odporúčame pri bicyklovaní nosiť prilbu bez ohľadu na to, koľko máte rokov.

O tom, či môže byť cyklistická prilba predávaná na českom alebo európskom trhu, rozhoduje splnenie normy ČSN EN 1078. Hlavným kritériom pritom je, aby maximálne gravitačné preťaženie pri náraze nepresiahlo hodnotu 250 G. Laboratórium Štrasburskej univerzity spolu s francúzskou nadáciou MAIF, s ktorými na tomto nezávislom teste cyklistických prilieb spolupracujeme, považujú súčasné platné normy za nedostatočné a zastarané, a to hneď z niekoľkých dôvodov.

Laboratórium preto vyvinulo vlastnú metodológiu, ktorá je v porovnaní s uvedenou zastaranou normou výrazne prísnejšia a umožňuje lepšie porovnať rozdiely v miere ochrany, akú jednotlivé helmy vašej hlave poskytujú. Ako ukázali výsledky testu, medzi jednotlivými modelmi môžu byť skutočne veľké rozdiely. Pri tých najhorších počítajte s pomerne vysokým rizikom otrasu mozgu.


Testované výrobky - cyklistické helmy (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Cyklistické prilby pre dospelých (22 výrobků)
poslední aktualizace: 3.5.2018


Prihlásiť