Ako testujeme

Vpichové meranie dusičnanov sa vykonávalo prístrojom Anmez Greentest Eco 4A (150 €, výrobca Shenzhen Greentest Science & Technology CO., LTD., Čína). Určuje koncentráciu dusičnanov na základe merania vodivosti ovocia, zeleniny alebo mäsa. Obsah dusičnanov sme merali v štyroch druhoch zeleniny. Na testovanie sme použili dva prístroje. Z každého druhu boli k dispozícii tri kusy kúpené v tej istej chvíli, v tom istom obchode. Pri každom z kusov sa vykonali tri vpichové merania − do stopky (hlúbu), do stredu plodu aj do koruny (koncovej časti bez stopky). Celkovo sme tak získali 36 výsledkov, na ktorých sa rovnomerne podieľali oba prístroje.

Analytické meranie obsahu dusičnanov sme vykonali metódou kvapalinovej chromatografie s detekciou v diódovom poli. Na analýzu sa pripravila zmiešaná vzorka zo všetkých troch celých kusov zeleniny, v ktorých sa predtým vykonávalo vpichové meranie.

Prihlásiť