Ako testujeme

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení
 

  • Obsah tuku: 45 %
  • Fyzikálno-chemické požiadavky: 45 %
  • Deklarácia: 10 %

Obsah tuku sme stanovovali po jeho hydrolýze. Množstvo tuku sme zistili extrakciou.

Vlhkosť sme stanovili ako množstvo vody vo výrobku, ktoré sme zmerali gravimetricky.

Prítomnosť cudzieho tuku sme zisťovali pomocou plynovej chromatografie s plameňovo-ionizačnou detekciou.

Obsah beztukovej sušiny sme stanovili gravimetricky, dopočítaním z hodnôt obsahu tuku a vlhkosti.

Senzorické posúdenie prebehlo v súlade s ČSN 56 0032. Deväť hodnotiacich známkovalo jednotlivé parametre − chuť a vôňu, vzhľad a farbu a konzistenciu na stupnici od jednej do piatich. Jednotka predstavovala typické a päťka úplne neštandardné vlastnosti.

Prihlásiť