Ako testujeme cizrnové pomazánky

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • senzorika: 25 %
  • mikrobiologie: 20 %
  • konzervace: 18 %
  • deklarace: 17 %
  • bílkoviny: 13 %
  • výživové hodnoty: 7 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

senzorické hodnotenie 25 %, bielkoviny 13 %, konzervácia 18 %, výživové hodnoty 7 %, mikrobiológia 20 %, deklarácia 17 %

Senzorické hodnotenie

Na hodnotenie vzhľadu, farby, roztierateľnosti, textúry v ústach, príjemnosti vône a chute aj celkové hodnotenie bola použitá profilová metóda. Jej cieľom je ukázať chutnosť analyzovaných výrobkov v celom komplexe so všetkými zložkami, ktoré je možné vnímať pri ochutnávaní v ústach vrátane hmatových pocitov. Nevyhovujúce znaky boli posudzované metódou slovného opisu.

Výživové hodnoty

Celkový obsah bielkovín sme stanovili odmernou analýzou podľa Kjeldahla. Potravinársku vlákninu sme určovali po enzymatickom rozklade gravimetricky. Analýza tuku prebiehala po hydrolýze a extrakcii gravimetricky, obsah mastných kyselín pomocou plynovej chromatografie s plameňovo ionizačnou detekciou (GC/FID). Soľ sme zisťovali atómovou absorpčnou spektrometriou (AAS).

Konzervačné látky

Konzervačné látky sme stanovili metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s detektorom diódového poľa (HPLC/DAD). Hodnoty pH a kyslosť sme zisťovali titračne.

Mikrobiológia

Rozbor prebehol podľa ČSN EN ISO 4833−1 (560083), stanovenie celkového počtu mezofilných a fakultatívne anaeróbnych mikroorganizmov sa robilo s pomocou živnej pôdy PCA (agar). Kultivácia prebiehala pri teplote 30 °C počas 72 hodín.

Prihlásiť