Test drevných peliet 2015

Publikované v časopise 9/2015

Obľuba drevných peliet v posledných rokoch kontinuálne rastie. Predstavujú finančne zaujímavú alternatívu k vykurovaniu zemným plynom či elektrikou, sú priateľskejšou voči prírode ako uhlie a je s nimi menej práce ako s klasickým drevom. Test navyše ukázal, že pelety na českom trhu sú kvalitné a väčšinu z nich môžeme odporučiť. Odhalili sme však aj niekoľko výrobkov nevyhovujúcich norme.

Drevné pelety sú moderným, ekologicky šetrným, obnoviteľným zdrojom energie využívaným stále viac v domácnostiach. Malé granule s priemerom 6 mm a dĺžkou do 40 mm sa lisujú za vysokých teplôt v špeciálnych peletovacích linkách a obsahujú len malé množstvo vody. K výrobe sa používajú piliny, hobliny a ďalší odpad bez spojiva a chemických prísad vznikajúcich pri spracovaní dreva, ktorý by inak nenašiel efektívne využitie. Pri ich horení sa teda neuvoľňujú prakticky žiadne škodliviny.

Z hľadiska kvality sa pelety delia do troch tried. Najprísnejšie požiadavky sú na triedu A1, do ktorej patria pelety z kmeňového dreva a chemicky neošetrených zvyškov dreva s veľmi nízkym obsahom popola. Do triedy A2 sa radia pelety s nepatrne vyšším obsahom popola, ktoré môžu byť vyrobené aj z celých kmeňov bez koreňov a zvyškov po ťažbe dreva.

Otestovali sme pre vás 14 produktov. Väčšina nás potešila, objavili sa ale aj hriešnikov, ktorí v teste úplne prepadli. Okrem samotnej kvality peliet sme sledovali aj dodržanie deklarácie na obale. Ukázalo sa, že nie všetci výrobcovia uvádzajú správnu triedu.


Testované dřevní pelety (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Drevné pelety (14 výrobků)
poslední aktualizace: 3.9.2015


Prihlásiť