Ako si vybrať drevené pelety

Obsah februárového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah februárového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 31.7.2019

Drevenými peletami sa kúri v domácnostiach čoraz viac. Môžu byť finančne zaujímavou alternatívou k zemnému plynu alebo elektrine, sú ekologickejšie ako uhlie a komfortnejšie než klasické drevo. Na čo sa máte pri ich výbere zamerať?

Tipy na nákup

  • Certifikácia na obale (ENplus, DIN plus) dáva určitú záruku kontroly kvality produkcie, skladovania a manipulácie s peletami. Je pravdepodobné, že výrobok spĺňa požiadavky kvalitatívnej triedy vyznačenej na obale. Ako však ukázal náš test, stopercentnú istotu nemáte nikdy.
  • Farba peliet nevypovedá o ich kvalite.
  • Jediná vlastnosť, ktorú môžete zhodnotiť pohľadom, je mechanická odolnosť. Všímajte si väčšie množstvo jemného prachu a polámaných peliet.
  • Bez ohľadu na použité drevo majú všetky pelety obdobnú výhrevnosť. Reálna výhrevnosť závisí od aktuálnej vlhkosti peliet viac ako od čohokoľvek iného.
  • Zvoľte si pelety takej kvality, akú odporúča výrobca kotla alebo kachlí.
  • Ak sa rozhodnete pre novú (menej známu) značku peliet, najprv si nájdite informácie na internete, kúpte menšie množstvo a sledujte účinnosť peliet vo vašom kotle alebo kachliach (množstvo popola, ako dobre horia atď.). Až potom nakupujte väčšie množstvo, napríklad na celú vykurovaciu sezónu.
  • V priebehu roka podliehajú ceny peliet sezónnym výkyvom, nižšie ceny bývajú mimo vykurovacej sezóny, teda na jar a v lete. Ušetriť niekedy môžete aj pri odbere väčšieho množstva peliet.
  • Cena by nemala byť hlavným alebo jediným kritériom pri výbere.

Pelety majú tvar granúl s priemerom zvyčajne 6 mm a dĺžkou do 40 mm. Vyrábajú sa v špeciálnych lisoch pri vysokej teplote z pilín, hoblín a ďalšieho odpadu bez spojív a chemických prísad vznikajúcich pri spracovaní dreva. Vďaka nízkemu obsahu vody majú dobrú výhrevnosť a sú šetrné k životnému prostrediu. Pri ich spaľovaní sa neuvoľňujú prakticky žiadne škodliviny.

Podľa aktuálnej normy ISO 17225-2 sa pelety delia do troch kvalitatívnych tried. Najvyššiu kvalitu predstavuje trieda A1, do ktorej patria pelety z kmeňového dreva a chemicky neošetrených zvyškov dreva s veľmi nízkym obsahom popola.

Do triedy A2 patria pelety s nepatrne vyšším obsahom popola, ktoré sa môžu vyrábať aj z celých kmeňov bez koreňov a zvyškov po ťažbe dreva.

Pelety triedy B sú vhodné viac na priemyselné, ako domáce použitie. Ich kvalita je nižšia, pri výrobe sa môže používať aj lesné, plantážové a iné pôvodné drevo, vedľajšie produkty a zvyšky z drevospracujúceho priemyslu a chemicky neupravené použité drevo.

Všeobecne možno odporučiť riadiť sa pri výbere medzinárodným certifikátom ENplus vychádzajúcim z vyššie spomínanej normy. Ide o novšie a v súčasnosti rozšírenejšie systém kontroly kvality, ako napríklad nemecký DIN plus alebo rakúsky ÖNORM.

Vlhkosť je dôležitá, pretože úzko súvisí s efektivitou spaľovania. Čím viac vody, tým nižšia výhrevnosť a účinnosť kúrenia.

Popol sa musí pravidelne odstraňovať z ohniska, jeho obsah by teda mal byť čo najnižší. Väčšie percento popola môže zvýšiť pravdepodobnosť tvorby trosky, ktorá bráni správnej funkcii kotla alebo kachlí a znižuje ich účinnosť.

Mechanická odolnosť je dôležitá najmä z hľadiska komfortu. Z menej odolných peliet sa pri transporte alebo pri manipulácii uvoľňuje viac jemného prachu, čo vás môže hnevať, najmä keď kúrite v interiérových kachliach umiestnených napríklad v obývacej izbe alebo spálni. Hromadenie prachových častíc môže spôsobiť aj zaseknutie dávkovača peliet.

Násypná hmotnosť vyjadruje hustotu peliet vrátane medzier medzi nimi. Relevantná je z hľadiska nárokov na prepravu, uskladnenie aj frekvenciu doplňovania zásobníka kachlí alebo kotla.

Výhrevnosť sa síce na väčšine peliet viditeľne deklaruje, pre spotrebiteľa je to však menej podstatný údaj. Vzájomné porovnanie produktov často sťažuje použitie rôznych jednotiek, zvyčajne nie je ani špecifikované, či ide o výhrevnosť vo vlhkom, alebo bezvodnom stave. Reálna výhrevnosť pritom s vlhkosťou úzko súvisí.

Limity pro vybrané důležité parametry kvality pelet

třída kvality
vlhkost
sypná hmotnost
mechanická odolnost
obsah popela
výhřevnost
A1 ≤ 10 % ≥ 600 kg/m3 ≥ 97.5 % ≤ 0.7 % ≥ 16.5 MJ/kg
A2 ≤ 10 % ≥ 600 kg/m3 ≥ 97.5 % ≤ 1.2 % ≥ 16.5 MJ/kg
B ≤ 10 % ≥ 600 kg/m3 ≥ 96.5 % ≤ 2.0 % ≥ 16.5 MJ/kg

Databáze testovaných výrobků

Drevené pelety (9 výrobků)
poslední aktualizace: 27.9.2023


Prihlásiť