Ako testujeme inteligentné náramky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení inteligentných hodiniek.

 • monitoring aktivít: 25 %
 • inteligentné funkcie: 25 %
 • kvalita spracovania: 5 %
 • používateľská prívetivosť: 20 %
 • aplikácie: 5 %
 • batérie: 15 %
 • vlastnosti a výbava: 5 %

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení inteligentných náramkov.

 • monitoring aktivít: 45 %
 • inteligentné funkcie: 5 %
 • kvalita spracovania: 5 %
 • používateľská prívetivosť: 20 %
 • aplikácia: 10 %
 • batérie: 10 %
 • vlastnosti a výbava: 5 %

Poznámka

V roku 2022 došlo k miernej revízii testovacieho programu. Výsledky modelov publikovaných skôr sme prepočítali podľa upravených hodnotiacich kritérií. Ich hodnotenie sa môže preto od pôvodnej publikácie líšiť.

Monitoring aktivít

Meranie presnosti monitora srdcovej činnosti prebieha podľa niekoľkých scenárov − pri oddychu, ľahkom cvičení, intenzívnom cvičení aj pri behu a jazde na bicykli. Výstupy sú porovnávané s referenčným profesionálnym hrudným monitorom srdcového tepu. Ak prvé meranie nevykazuje vierohodné hodnoty (napríklad ak bol zistený tep vzhľadom na prevádzkovanú činnosti príliš nízky alebo vysoký), meranie sa opakuje.

Krokomer patrí k najvyužívanejším funkciám nositeľnej elektroniky. Jeho kvalitu preverujeme pomocou troch samostatných testov. Testujúca osoba sa najprv vyberie na desaťminútovú prechádzku, po ktorej nasleduje rovnako dlhý beh na bežeckom páse a súbor rôznych rutinných činností po piatich minútach. Namerané hodnoty porovnávame so samostatným krokomerom. Okrem presnosti dát rozdávame známky aj za stálosť dát, ktoré odvodzujeme z opakovaného merania.

Kontrolujeme aj vypočítanú prejdenú vzdialenosť. Testujúci sa vyberú na kilometrovú prechádzku pod otvorenou oblohou, ktorú vystriedajú s dvojkilometrovým behom cez les pod otvorenou oblohou. Ako referenčné dáta poslúžia údaje z Google Maps. Takisto pri krokomere sa okrem presnosti merania sústredíme aj na stálosť nameraných dát.

Test výškomeru prebieha v troch vopred určených bodoch s rôznou nadmorskou výškou na podrobne zmapovanej trase. S prístrojmi, ktoré vedia počítať prekonané prevýšenie, sa vydávame na šesťkilometrový výlet na bicykli. Vytýčená trasa má prevýšenie 41 metrov.

Inteligentné funkcie

Parameter na test telefonovania sa skladá zo série menších skúšok. Zaznamenávame, či vás zariadenie upozorní, keď máte prichádzajúci telefónny hovor, či hodinky alebo náramok kopírujú nastavenie na mobile (napr. či bude náramok vibrovať, ak ste na telefóne vibrácie vypli).

Zisťujeme aj to, či zariadenie umožňuje odlišovať upozornenie na prichádzajúce hovory z rôznych čísel. Dôkladnej kontrole podrobujeme možnosti prijímania a uskutočňovania hovoru priamo zo zariadenia. Všímame si rozdiely v správaní mobilov s Androidom a iOS.

Skúška nazvaná ovládanie telefónu jednoducho udáva, do akej miery môžete ovládať svoj smartfón priamo zo zápästného počítača. Kontrolujeme, či  je možné napríklad ovládať fotoaparát alebo hudobný prehrávač a akým spôsobom.

Skúšky posielania správ, okrem možnosti vytvárania SMS, berú do úvahy aj možnosti prijímania správ, ich zobrazovanie, triedenie a podobne.

Samozrejmosťou je aj spolupráca so sociálnymi sieťami a chatovacími programami. Hodnotíme, ako hodinky alebo náramok zobrazujú notifikácie z Facebooku, WhatsApp, Twitteru alebo Messengera a ako jednoducho sa ovládajú sociálne siete priamo z prístroja.

Niektoré hodinky sa dajú ovládať hlasom. V takom prípade, že sú vybavené funkciou rozpoznávania hlasu, preverujeme schopnosť hodiniek reagovať na niekoľko jednoduchých povelov – napríklad koľko je hodín, aké bude zajtra počasie, poslať správu Jane, ako sa dostanem do zoo alebo kde sa práve nachádzam.

Kvalita spracovania

Posúdenie kvality použitých materiálov, hodnotenie vyhotovenia a (ne)možnosť vymeniť remienok, skúška odolnosti displeja proti poškriabaniu.

Používateľská prívetivosť

Skúšky nastavenia, bežného používania a používania pri športe. Pri kontrole nastavenia si všímame napríklad stiahnutie aplikácie, vytvorenie účtu, synchronizáciu alebo personalizáciu produktu. Bežným používaním chápeme také aspekty, ako napríklad čitateľnosť, navigáciu, sledovanie spánku, jednoduchosť nabíjania, prehľadnosť a navigáciu v menu, kvalitu pripojenia na telefón, jednoduchosť párovania s telefónom.

Použitím pri športe rozumieme napríklad čitateľnosť pri fyzickej záťaži, kvalitu motivačných výziev, jednoduchosť sledovania plnenia cieľov.

Aplikácie

Hodnotenie zohľadňuje ovládanie a prispôsobenie aplikácie, jednoduchosť inštalácie a mieru interakcie medzi zariadením a inteligentným telefónom. Tieto skúšky boli samostatné pre operačné systémy Android a iOS.

Batérie

Známka za rýchlosť nabíjania sa odvíja od času, za ktorý sa úplne vybitá batéria dostane na 100 %. Okrem toho v laboratóriu sledujú a komentujú ešte ďalšie vlastnosti spojené s nabíjaním, napríklad spracovanie nabíjačky, spôsob nabíjania, upozornenie na nízky stav batérie a podobne. Tieto vedľajšie skúšky už však nemajú vplyv na hodnotenie nabíjania.

Pred meraním výdrže batérie zabezpečujeme, aby mali všetky výrobky rovnaké podmienky. Na spárované telefóny sa v priebehu testovania posielajú SMS správy a kontaktujú sa klasickými telefónnymi hovormi. V priebehu „dennej“ časti testovacieho cyklu musia všetky hodinky a náramky nosiť na ruke zamestnanci laboratória.

Samotný testovací cyklus je rozdelený na tri sekcie − už spomínanú dennú, večernú a nočnú. Denná časť prebieha od desiatej hodiny dopoludnia do šiestej večer. Každý telefón spárovaný s testovaným výrobkom za ten čas prijme 35 SMS a tri telefónne hovory − toto množstvo zodpovedá približne siedmim SMS, 10 e-mailom a 18 notifikáciám zo sociálnych sietí. Večerná fáza trvá od šiestej do dvanástej. Prístroje v tomto čase vkladáme do laboratórnych „šejkrov“, ktoré hodinky a náramky každú hodinu prebúdzajú na desať minút. V noci sa s výrobkami nijako nemanipuluje.

Vlastnosti a výbava

Hodnotenie výbavy pozostáva z viacerých menších skúšok. Známka za konektivitu zohľadňuje prítomnosť rôznych prvkov na nadviazanie spojenia: GPS, wi-fi, Bluetooth, 3G, 4G alebo napríklad NFC, ktoré sa dá využiť pri bezkontaktnom platení.

V hodnotení fitnes funkcií sme okrem základnej výbavy, ako je krokomer, prejdená vzdialenosť, výpočet spálených kalórií a monitoring spánkovej aktivity, zohľadnili aj nasledujúcu výbavu: integrovaný výškomer, meranie výstupu a zostupu v metroch, integrovaný srdcový monitor, možnosť prepojiť náramok s externým srdcovým monitorom, nastavenie denných cieľov, automatické rozpoznanie rôznych aktivít, možnosť manuálne zmeniť práve vykonávanú fyzickú aktivitu a motivačné správy a upozornenia.

V inteligentných funkciách sme hodnotili prítomnosť upozornenia na textovú správu, e-mail alebo správu zo sociálnych sietí, možnosť jej prečítania a možnosť odpovedať, ďalej upozornenie na prichádzajúci telefónny hovor a možnosť jeho prijatia aj ovládanie hudby a fotoaparátu mobilného telefónu.

Známka za výbavu odráža nasledujúce vlastnosti: odolnosť proti vode, dotykový displej, podsvietenie displeja, prítomnosť budíka a údajov o čase a veľkosti vnútornej pamäte.

Prihlásiť