Ako testujeme vysoké dětské židličky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • info. a návod na použitie: 10 %
  • bezpečnosť: 10 %
  • odolnosť: 10 %
  • praktické skúšky: 60 %
  • vybavenosť: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení. V tomto prípade limitovali celkové hodnotenie výsledky skúšok bezpečnosti.

Poznámka

V priebehu roka 2019 došlo k revízii vyhodnocovania výsledkov. Výsledky skôr otestovaných modelov sme prepočítali podľa upravených hodnotiacich kritérií. Ich hodnotenie sa preto môže od pôvodnej publikácie v niektorých ohľadoch mierne líšiť.

Informácie a návod na použitie

Preverovali sme, či označenie na stoličkách a návod na použitie zodpovedajú požiadavkám normy ČSN EN 14988: 2018. Norma totiž presne stanovuje formulácie jednotlivých varovaní, ktoré by mali predísť možnému zraneniu detí tak pri skladaní stoličky, ako aj pri nastavovaní a následnom každodennom používaní.

Ak výrobca niektorej z testovaných stoličiek návod na zostavenie a použitie výrobku podcenil, premietlo sa to do nášho hodnotenia. Najčastejšie sme našli chyby v podobe neprítomnosti povinného upozornenia, neuvedenia hmotnostnej a vekovej kategórie detí alebo použitia malých, zle čitateľných písmen.

Bezpečnosť

Všetky skúšky prebiehali metódami podľa aktuálne platnej normy ČSN EN 14988:2018.V laboratóriu sme dali dôkladne preveriť konštrukciu stoličiek, zaisťovací mechanizmus aj zádržný systém. Zaujímalo nás, či stoličky neobsahujú malé odnímateľné časti, ktoré by mohlo dieťa prehltnúť alebo vdýchnuť. Pátrali sme aj po otvoroch a škárach, pri ktorých hrozí riziko priškripnutia detských prstov alebo uviaznutia hlavy. Ďalej sme overovali, či bočná ochrana stoličiek, opierka aj sedadlo zodpovedajú požiadavkám normy (z hľadiska rozmerov aj ich funkčnosti) a nepredstavujú tak pre dieťa potenciálne bezpečnostné riziko.

Súčasťou testu bezpečnosti bola aj skúška stability, pri ktorej sme simulovali situáciu, keď sa dieťa naplno zaprie do opierok nôh, nakláňa sa do strán alebo sa odstrčí od stola. Pomocou pätnásťkilového závažia sme zisťovali, či je možné, aby sa stolička s dieťaťom prevrátila dopredu, nabok alebo dozadu.

Všetky bezpečnostné skúšky boli takzvane limitujúce: ak v jednej z nich stolička neuspela, získala nedostatočnú známku tak za bezpečnosť, ako aj v celkovom hodnotení. Bezpečnostné zlyhanie v skúške skrátka nepovažujeme za vhodné a pre deti bezpečné.

Odolnosť

Skúška prebiehala podľa aktuálne platnej normy STN EN 14988:2018. Počas testovania odolnosti sme v laboratóriu zisťovali, akú pevnú majú stoličky konštrukciu a akú výdrž má ich zaisťovací mechanizmus (poistné tlačidlá, páčky a pracky, pri ktorých stlačení sa dajú nastavovať alebo sklápať jednotlivé časti stoličky).

Pokiaľ pri niektorom z testovaných modelov došlo v priebehu niektorej zo skúšok odolnosti k drobnému poškodeniu, ktoré však nemalo zásadný vplyv na funkciu stoličky a nie je zdravie ohrozujúce, mierne sme mu znížili hodnotenie.

Praktické skúšky

Do hodnotenia stoličiek pri každodennom používaní sme zapojili bežných používateľov − konkrétne dve mamičky a jedného otecka s deťmi vo veku medzi dvoma a troma rokmi. Na zžitie sa s každým výrobkom mali zhruba dva dni a za ten čas si všímali napríklad to, ako jednoducho sa stolička zostavuje a nastavuje, či sa v nej dieťaťu sedí pohodlne, ako sa pracuje so zádržným systémom alebo ako ľahko sa dajú z povrchu odstrániť škvrny od detskej výživy alebo omrvinky rožka. Za každú skúšku potom hodnotitelia rozdali jednotlivým stoličkám známky ako v škole.

Vybavenosť

Hodnotenie za výbavu si jednotlivé modely odnášajú podľa možností svojho nastavenia a počtu polôh jednotlivých častí stoličky (sedačka, operadlo, opierka nôh, pult). Do známky sa premietlo aj to, ak sa podľa výrobcu môže používať stolička aj mimo obvyklého vekového a hmotnostného rozpätia. Lepšie hodnotenie majú teda tie modely, ktoré sú určené aj pre novorodencov, aj pre deti staršie ako tri roky.

Prihlásiť