Ako testujeme drony

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • létání: 30 %
  • fotoaparát a kamera: 25 %
  • baterie: 15 %
  • vlastnosti a funkce: 12,5 %
  • bezpečnostní prvky: 10 %
  • předletová příprava: 7,5 %

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení

Lietanie 30 %, fotoaparát a kamera 25 %, batéria 15 %, vlastnosti a funkcie 12,5 %, bezpečnostné prvky 10 %, predletová príprava 7,5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Lietanie

Testovali sme parametre, ktoré súvisia s letovými schopnosťami drona. Kľúčové boli letové vlastnosti, kde sme posudzovali let v bezvetrí a pri stredne silnom vetre, presnosť a citlivosť ovládania, možnosť nastavenia citlivosti ovládania a trimovanie, schopnosť drona plachtiť vo chvíli, keď pilot nedrží ovládač, a tiež či sa páčky ovládača vracajú do neutrálnej polohy.

Ďalej sme prihliadli aj na záznam dát pri lete. Skúšali sme, či dron zaznamenáva letové dáta v reálnom čase a či dokáže streamovať video aj audio záznam.

Poslednou zložkou našej letovej skúšky bol test letu v automatickom režime. Skúšali sme, či možno dopredu naprogramovať trasu, kadiaľ dron poletí, aké ľahké je nastaviť ju, ako presne ju dron dodržiava a či je možné trasu počas letu preprogramovať.

Fotoaparát a kamera

Kvalitu videozáznamu sme testovali pri nízkom osvetlení v interiéri a pri dobrom svetle v exteriéri. Vonkajšia skúška videozáznamu bola kľúčová a pozostávala z hodnotenia farebnosti a expozície, ostrosti, zrnitosti, stabilizácie obrazu, miery digitálneho šumu a celkového hodnotenia kvality videa. Pri fotografiách sme veľmi podobne posudzovali farebnosť, ostrosť, zrnitosť, digitálny šum a celkové hodnotenie kvality.

Skúška pri nízkom osvetlení sa skladala z posúdenia schopnosti kamery poradiť si so zle osvetleným priestorom, súmrakom či tmou. Tu sme posudzovali nielen kvalitu videozáznamu, ale aj snímok.

Okrem snímok pri lete sme otestovali aj videozáznam a fotografie v laboratórnych podmienkach.

Batérie

Testovali sme výdrž batérie pri plachtení vo výške troch metrov nad zemou so zapnutým videozáznamom, čas, kým dron oznámi nízky stav batérie, čas nabitia batérie a spotrebu energie nabíjačky pri nečinnosti (keď je len zapojená do zásuvky, ale nenabíja batériu).

Vlastnosti a funkcie

Hodnotili sme funkcie a výbavu dronov v jednotlivých testovaných oblastiach. Najdôležitejšia bola kvalita konštrukcie drona a parametre kamery (možnosť ovládať pozíciu kamery, rozlíšenie a princíp upevnenia kamery k dronu).

Ďalej sme testovali prenosnosť drona (aké má rozmery v zloženom stave, či sa dobre prenáša, či sa predáva aj s ochranným puzdrom, a ak nie, či ho možno prevážať aj v škatuli, v ktorej sa predáva), funkciu diaľkového ovládania (či je súčasťou balenia, ponúka obrazovku s prenosom videozáznamu, jeho ergonómiu pre malé aj veľké dlane, či ho možno zavesiť na krk a či k nemu možno pripevniť zariadenia s veľkosťou smartfónu aj tabletu).

Nakoniec sme hodnotili extra funkcie drona: krúženie okolo pilota, nasledovanie pilota, funkciu selfie, nasledovanie trasy medzi dvoma bodmi a nastavenia ovládania tak, aby dron reagoval podľa polohy pilota.

Bezpečnostné prvky

V tejto skúške sme posudzovali snahu výrobcu informovať vás o bezpečnosti, ale aj samotné bezpečnostné prvky drona.

Hodnotili sme, či nájdete v balení drona informácie a rady o bezpečnosti, alebo aspoň odkazy, kde môžete takéto rady na internete nájsť. Tiež sme ocenili to, ak výrobca ponúka základné lekcie lietania s dronom, či už v podobe videí, návodov, informácií o legislatíve spojenej s lietaním, alebo aspoň odkazy na webové stránky, kde je možné si tieto informácie prečítať.

Z praktických bezpečnostných prvkov sme hodnotili prítomnosť a fungovanie tlačidla pre návrat domov v prípade prerušenia signálu medzi dronom a ovládačom alebo pri nízkom stave batérie. Ďalej sme prihliadli na to, či dron ponúka ochranné oblúky pre vrtuľky, podporuje zónové monitorovanie, zóny nevhodné na lietanie, vhodne upozorňuje na nízky stav batérie či ponúka na ovládači tlačidlo pre núdzový režim a dokáže rozpoznať a vyhnúť sa prekážkam.

Prihlásiť