Ako testujeme vestavné trouby

Podiel čiastkových skúšok na celkové hodnotenie

Pečenie 25 %, ovládanie 20 %, presnosť nastavenie teploty 10 %, stabilita teploty 10 %, ohrievanie rúry 5 %, hlučnosť 5 %, bezpečnosť 5 %, spotreba energie 20 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Pečenie

Pri testovaní pečenia pripravujeme kurča, malé koláčiky v dvoch poschodiach a skúšame efektivitu grilu. Primárne vždy postupujeme podľa odporúčania výrobcu. Pokiaľ je nutné skúšku opakovať, využívame skúsenosti laboratória a postup upravíme podľa potreby tak, aby sme dosiahli lepšie výsledky.

Kurča: čerstvé kurča s hmotnosťou približne 1200 gramov uskladnené pri teplote 5 °C sme piekli podľa inštrukcií v návode. Použili sme iba 5 ml oleja a vodu, opäť podľa odporúčania výrobcu.

Malé koláčiky: na upečenie 30 až 40 koláčikov sme použili 340 g masla, 340 g cukru, 300 g vajíčok, 450 g múky, 15 g prášku do pečiva a 6 g soli. Test koláčikov prebiehal podľa smernice ČSN EN 60350, aby bolo možné hodnotiť rovnomernosť sfarbenia a distribúciu tepla horizontálne aj vertikálne.

Efektivita grilu: rúra bola na päť minút predhriata  nastavenou maximálnou teplotou na grilovanie a potom sme do nej vložili rošt pokrytý bielym toastovým chlebom. Testovali sme opäť podľa smernice ČSN EN 60350.

Hodnotenie ovládania zahŕňa prácu s kontrolným panelom, nastavenie časovača, automatické programy, manipuláciu s dvierkami, viditeľnosť do rúry počas pečenia, vyberanie jedla a údržbu rúry zvonku aj zvnútra (hubkou a pyrolýzou) aj hodnotenie návodu (čitateľnosť a úplnosť informácií).

Pri čistení pyrolýzou sme najprv využili program nastavený výrobcom, teda prvú možnosť, ktorá sa ponúkla na displeji. Ak výsledok nebol dobrý, proces sme zopakovali s dlhším programom. Čistenie sme neopakovali vtedy, keď bol výrobcom nastavený najdlhší program. Aby sme získali porovnateľné výsledky použili sme pre každú rúru rovnakú vzorku špiny, ktorú sme umiestnili vo všetkých rúrach na rovnaké miesta (dvierka, steny rúry).

 

Predhrievanie

Zaznamenávali sme čas a spotrebu elektrickej energie pri zahrievaní prázdnej rúry z izbovej teploty na 155 K (178 °C) pri teplovzdušnom režime a na teplotu 180 K (203 °C) pri bežnom zohrievaní. Pokiaľ rúra mala rýchle predhrievanie, testovali sme obe varianty, teda s aj bez  rýchleho predhrievania.

Presnosť nastavenia teploty meriame po stabilizácii prázdnej rúry na 80, 125 a 200 °C. Používame bežný ohrev aj horúci vzduch. Najväčšiu váhu v hodnotení prikladáme teplote 200 °C, ktorá je nastavovaná najčastejšie. Zároveň sledujeme aj stabilitu/kolísanie teploty.

 

Spotreba elektrickej energie

Merali sme spotrebu energie pri pyrolytickom čistení (vrátane procesu ochladenia so zapnutým ventilátorom) s programom nastaveným výrobcom a potom s najdlhším možným čistiacim programom. Ďalej v priebehu fázy predhrievania rúry a všetkých programov na pečenie. A samozrejme nás zaujímala spotreba elektrickej energie aj v pohotovostnom režime (postupovali sme podľa smernice ČSN EN 62301).
 

Hlučnosť rúry hodnotia tri osoby v priebehu predhrievania, v režime horúci vzduch a potom pri fáze ochladenia so zapnutým ventilátorom

Bezpečnosť

Teplotu prístupných častí (sklenených dvierok, kontrolného panelu, rúčky) sme zaznamenávali po hodine pečenia na 200 °C, po pol hodine grilovania aj po hodine pyrolytického čistenia. Postupovali sme podľa smernice ČSN EN ISO 13732-1 a ČSN 60336. Elektrickú bezpečnosť sme merali podľa smernice ČSN 60335.

Reálny vnútorný objem rúry sme merali na základe smernice EN 60350. Merali sme tiež dĺžku prívodného kábla.

Prihlásiť