Môžem do 14 dní od prevzatia tovaru kúpeného prostredníctvom internetu od tejto zmluvy odstúpiť?

NIE


Prečo?

Pokiaľ uvediete v objednávke svoje IČO, druhá strana má všetky predpoklady vás považovať za podnikateľa jednajúceho v rámci svojej podnikateľskej činnosti (aj v prípade, že by ste si objednávali napríklad kočík pre dieťa). Tým sa zbavujete ochrany, ktorú spotrebiteľovi poskytuje zákon.


Zákonný podklad:

§ 2 ods. 2, zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník

 

Prihlásiť