Mám záruku na tovar kúpený na IČO?

ÁNO


Ako sa líši od záruky poskytovanej spotrebiteľom?

Na výrobok kúpený podnikateľom nemáte klasickú 24-mesačnú záruku. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu prevzatia, aj keď sa vada prejaví až po tejto dobe.

 

Ďalšie informácie

Kupujúci podnikateľ je naviac (narozdiel od spotrebiteľa) povinný si tovar bez odkladu prekontrolovať a prípadné zistené vady (ktoré je možné takto zistiť) bez zbytočného odkladu vytknúť.
Záruku za akosť je samozrejme možné dohodnúť, popr. môže vyplývať zo záručného listu alebo vyznačenej doby trvanlivosti či použiteľnosti na obale výrobku.


Zákonný podklad:

§ 422 a nasl., zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník

 

Prihlásiť