Databáze nebezpečných výrobků

Gemini by Helen náušnice

Hlásenie RAPEX 3/2015

Náušnice z půlkruhů z černé mědi. Na povrchu jsou dvě linky z ozdobných kamínků.

Typ výrobku 0336-14
Kategórie Šport a turistika - Dekoratívne predmety + šperky
Riziko Chemické
Nebezpečenstvo

Výrobek obsahuje nadměrné množství kadmia (naměřeno: 34% hm.). Kadmium je klasifikováno jako škodlivé při požití nebo při kontaktu s kůží.

Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky nařízení REACH.

Krajina záchytu Ohlasujúci: Švédsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolná opatření: stažení zboží z trhu.

Dátum vydania 23.01.2015
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © Občianske združenie spotrebiteľov TEST, 2012 Zodpovednosť za preklad nesie Občianske združenie spotrebiteľov TEST

Prihlásiť