Databáze nebezpečných výrobků

M3 bezdrátová sluchátka

Hlásenie RAPEX 7/2021

Modrá a bílá skládací bezdrátová sluchátka. Výrobek se prodává také online.

Výrobek se prodává v černé krabici s obrázkem červené a černé verze sluchátek. Na krabici je nalepená etiketa s kódem 344196.

Kategórie Ostatné - Elektrické zariadenia - ostatné
Nebezpečenstvo

Kov (pájka) ve výrobku obsahuje nadměrné množství olova (naměřená hodnota až: 14,9 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí. Plastový materiál výrobku obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota až: 13,7 % hmotnostních). Tento ftalát může ohrozit zdraví dětí, protože může poškodit jejich reprodukční systém. Výrobek obsahuje také chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota až 2,5 % hmotnostních). Uvádění výrobků obsahujících SCCP na trh a jejich používání je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, v nízkých koncentracích jsou toxické pro vodní organismy a akumulují se v tělech volně žijících živočichů a lidí, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.  

Krajina pôvodu Čína
Padělek NE
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2), nařízení REACH a Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (Nařízení POP).

Krajina záchytu Ohlasujúci: Švédsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: varování spotřebitelů před riziky.

Dátum vydania 23.02.2021
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť