Laik nespozná, či nejde o niečo závažné

Obsah marcového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah marcového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 12/2022

Konečník a jeho okolie patrí medzi miesta nášho tela, o ktorých neradi hovoríme. Ani zveriť sa lekárovi nemusí byť jednoduché. Podľa proktológa MUDr. Mateja Škrovinu však nemáme v prípade problémov na výber – treba prekonať hanbu a vybrať sa za odborníkom.

Čo je proktológia a čím sa zaoberá?

Proktológia je lekárska vedná disciplína, ktorá sa zaoberá chorobami koncovej časti tráviacej trubice, to znamená konečníka, ritného kanála a ritného otvoru.

Diagnostika a liečba proktologických afekcií (ochorení) je multidisciplinárna. Venujú sa jej lekári so špecializáciou v chirurgii, respektíve subšpecializáciou v koloproktológii, ktorá sa zameriava na hrubé črevo a konečník, a gastroenterológii. Dôležitú úlohu v diagnostike majú aj odborníci na röntgenológiu, histopatológiu, genetiku a klinickú biochémiu.

Proktológia sa síce zameriava na relatívne malú časť tráviacej trubice, presnejšie na posledných približne 10 až 12 cm koncového úseku, ale jej odborný záber je značný. V tejto oblasti je veľmi žiaduce, aby problém riešili špecializovaní odborníci. Konkrétne namiesto trubice, ktorému sa proktológ venuje, záleží na rozsahu problémov a konkrétnom stave jednotlivého pacienta.

Aké choroby konečníka existujú? Je možné ich hodnotiť z hľadiska vplyvu na organizmus a celkovú liečbu?

Ochorenie konečníka, análneho kanála a análneho otvoru môžeme rozdeliť na ochorenie nenádorovej a nádorovej povahy. Medzi najčastejšie ochorenia nenádorovej povahy v oblasti proktológie patria hemoroidy, análne trhliny, perianálne abscesy (abscesy okolo ritného otvoru) a fistuly. Do tejto skupiny môžeme ďalej radiť aj prolaps, čiže prepadnutie konečníka, a rektokélu, čo je vydutie konečníka smerom do pošvy, ako aj komplikácie Crohnovej choroby, ulceróznej kolitídy či stavov po úraze konečníka alebo komplikovanom pôrode.

K ochoreniam nádorovej povahy patria rôzne typy polypov a zhubné nádory konečníka a análneho kanála.

My chirurgovia s obľubou hovoríme, že neexistuje jednoduchý chirurgický zákrok, pretože každá operácia sa môže skomplikovať. Dalo by sa povedať, že hemoroidy, drobné abscesy či fistuly je možné ošetriť jednoducho, ale komplikácie chirurgického úkonu môžu v krajných prípadoch viesť k doživotným následkom a zhoršenej kvalite života. Nemôžem preto jednotlivé ochorenia vo svojom odbore jednoducho zaradiť medzi menej či viac problematické s ohľadom na možné dôsledky.

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

Slovenský chirurg, ktorý od roku 2003 pracuje v ČR. Pôsobí ako primár chirurgického oddelenia Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s., ktoré je súčasťou Centra vysoko špecializovanej onkologickej starostlivosti pre dospelých Nový Jičín. Špecializuje sa na kolorektálnu chirurgiu vrátane robotickej. Je odborným asistentom 1. chirurgickej kliniky FN v Olomouci a členom mnohých odborných spoločností, má bohatú publikačnú činnosť. Absolvoval European Academy of Robotic Colorectal Surgery a podieľa sa na jej činnosti. Pôsobí ako proktor pre robotickú kolorektálnu chirurgiu a zúčastňuje sa na vzdelávaní chirurgov v európskych centrách.

 

Prečo a ako vznikajú proktologické problémy? Môže bežný človek ich vznik alebo vývoj ovplyvniť?

Etiológia vzniku týchto ochorení je značne rôznorodá a mnohokrát multifaktoriálna. Niektoré sú podmienené geneticky alebo sú predispozične viazané na pohlavie či vek chorého. Na iných sa spolupodieľajú diétne návyky a životný štýl.

Hemoroidy sú ochorenie, pri ktorom dochádza k uzlovitému rozšíreniu žily v oblasti konečníka. Udáva sa, že v západných krajinách postihnú každého druhého človeka. Častejšie sa objavujú u žien ako u mužov. Rakovina alebo karcinóm konečníka patrí medzi takzvané civilizačné ochorenia a Česká republika sa dlhodobo radí na čelné pozície celosvetového rebríčka výskytu. V poslednom čase však incidencia nádoru konečníka neustále klesá vďaka prepracovanému skríningovému programu kolorektálneho karcinómu. Postihuje v obdobnej miere mužov aj ženy a vzniká väčšinou u osôb od 50 rokov vyššie, výnimkou však nie sú ani pacienti v mladom veku. Pri oboch chorobách, hemoroidoch aj karcinóme, môže byť často prvým príznakom prítomnosť krvácania z konečníka. Preto tento varovný príznak nesmieme nikdy bagatelizovať.

Venujú ľudia dostatočnú pozornosť stavu svojho konečníka?

Aj v súčasnosti, v čase dostupného internetu a rozsiahlej plošnej edukácie, sa v našej klinickej praxi často stretávame s pacientmi prichádzajúcimi do proktologickej ambulancie s ťažkosťami trvajúcimi týždne i mesiace. Opakovane na všetkých apelujeme, aby v prípade známok krvácania z konečníka, zmeny stolice, bolesti či svrbenia v oblasti ritného otvoru alebo iných ťažkostí rozhodne neodkladali návštevu svojho praktického lekára, ktorý ich v prípade nutnosti odošle do špecializovanej ambulancie.

Je nutné ísť najskôr za praktickým lekárom? Nemôže sa pacient objednať priamo k proktológovi? Čo keď sa hanbí o svojich problémoch hovoriť?

Zhruba polovicu pacientov na vyšetrenie v proktologickej ambulancii objednáva praktický lekár, druhá polovica sa k nám hlási priamo, a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V priebehu každého vyšetrenia sa snažíme rešpektovať dôstojnosť a zaistiť intimitu pacienta. Je však nutné pochopiť, že lekár môže stanoviť správnu diagnózu a následne aj liečbu iba na základe podrobných informácií získaných od pacienta či jeho príbuzných a správne indikovaných a realizovaných vyšetrení. Keď ide o zdravie, ostych by mal ísť bokom.

Ktoré vyšetrovacie metódy sú najbežnejšie a ako sa vykonávajú? Sú nepríjemné, bolestivé, invazívne?

Samotné vyšetrenia prebiehajú väčšinou ambulantnou formou v rámci medziodborovej spolupráce, avšak v indikovaných prípadoch môžu byť spojené s hospitalizáciou v zdravotníckom zariadení. Väčšinou ide o endoskopické vyšetrenia, ako sú anoskopia, rektoskopia či kolonoskopia. U pacienta môžu byť indikované aj rôzne röntgenologické vyšetrenia, magnetická rezonancia, počítačová tomografia, fistulografia či defekografia, pri ktorých sa do tela aplikuje kontrastná látka, rektálna manometria či iné špecializované vyšetrenia. Každý pacient znáša jednotlivé vyšetrovacie metódy rôzne. Napríklad ja som po podstúpení kolonoskopie schopný operovať, ale niektorých pacientov musíme hospitalizovať. Vždy sa však snažíme, aby všetko prebiehalo čo najšetrnejšie.

Je možné niektoré proktologické problémy zvládnuť bez lekára?

V prípade akýchkoľvek problémov je veľmi žiaduce navštíviť praktického lekára. Ten je schopný závažnosť ťažkostí pacienta posúdiť a rozhodnúť o ďalšom postupe. U pacienta, ktorý podceňuje niektoré z príznakov alebo odkladá návštevu lekára, môže dôjsť k zameškaniu a tým aj k zhoršeniu liečebných výsledkov, v prípade zhubného nádoru dokonca zhoršeniu celkovej prognózy.

Nestačí si teda zaobstarať voľnopredajný gél alebo masť na hemoroidy, aplikovať podľa návodu a po odznení príznakov na všetko zabudnúť?

Mnoho pacientov tak postupuje. Ako však vedia, že ide skutočne o hemoroidy? Istotu môže dať iba správne vyšetrenie. Preto neustále opakujem, že je potrebné poradiť sa s lekárom. Naša prax to mnohokrát potvrdila.

Existujú preventívne programy pre včasný záchyt nebezpečných proktologických chorôb?

Česká republika sa môže pochváliť veľmi kvalitným skríningovým programom pre kolorektálny karcinóm. Vyšetrenie je plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami a všetky informácie o ňom je možné ľahko vyhľadať na internete alebo sa dôkladne informovať u praktického lekára. Pokiaľ sa pacient rozhodne pre endoskopické vyšetrenie, možno pri ňom odhaliť aj iné problémy, než je vznikajúca rakovina.

Máte v odbore detských pacientov? Ak áno, čím sa vyznačuje detská proktológia?

Samozrejme, máme. Choroby konečníka a ritného kanála sa nevyhýbajú ani deťom a mladistvým. Môže ísť o choroby vrodené alebo získané. Diagnostika a terapia u detí má však svoje špecifiká a väčšinou sa týmto pacientom venujú špecializované pracoviská disponujúce potrebným technickým a personálnym zázemím. Vyšetrenie detí často prebieha za prítomnosti rodiča, čo niekedy, bohužiaľ, narúša priebeh našej práce, alebo v spánku v spolupráci s anestéziológom.

Je ľahké stať sa proktológom? Je u nás dostatok odborných centier?

Pokiaľ budeme o proktológii hovoriť ako o chirurgickej subšpecializácii, tak je nutné spomenúť možnosť získania koloproktologickej kvalifikácie ako špecializovaného nadstavbového odboru chirurgie. Rozsah proktológie je pomerne široký a niektorým typom proktologických výkonov sa plošne venujú chirurgické ambulancie a oddelenia v celej republike. V niektorých českých zdravotníckych zariadeniach existujú aj akreditované koloproktologické pracoviská, ktoré poskytujú túto špecializovanú chirurgickú starostlivosť v rôznom rozsahu.

Práci na neustálom skvalitnení zdravotnej starostlivosti v odbore sa venuje aj naša Koloproktologická sekcia Českej chirurgickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně. Na jej internetových stránkach (www.chirurgie.cz/sekce-spolecnosti/koloproktologicka-sekce)nájdete okrem iného zoznam akreditovaných koloproktologických pracovísk v Českej republike.


Prihlásiť