Ako sa testovalo

Ako sa hodnotilo

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • holenie: 35 %
  • podráždenie pleti: 30 %
  • životnosť čepele: 25 %
  • ovládanie: 10 %

Príprava

Pred začatím testu boli všetky holiace strojčeky anonymizované prekrytím loga aj iných rozpoznávacích prvkov.

Holenie

Test bol časovo značne náročný. Na skúške kvality každodenného holenia sa zúčastnilo celkovo 23 mužov vo veku od 18 do 65 rokov. Každý z nich postupne vyskúšal všetky produkty. Holili si vždy polovicu tváre. Dobrovoľníci boli zvolení tak, aby bol výber čo najpestrejší – išlo o muža s veľmi hustými, ale aj riedkymi fúzami, so zdravou aj citlivou pokožkou a podobne.

Holenie trojdňového strniska skúšalo 22 mužov. O známkach za holenie na horšie dostupných miestach, ako je brada a krk, testujúce osoby rozhodovali pomocou komplexného dotazníka. Hodnotili takisto komfort holenia (pocit pri dotyku čepieľok a pokožky, ľahkosť kĺzania a prechádzanie po pokožke v rôznych smeroch). Na výslednú známku za efektivitu holenia laboratórni pracovníci využili štatistické metódy, napríklad analýzu rozptylu jednotlivých výsledkov a porovnanie stredných hodnôt.

Kvalitu oholenia a stav pokožky navyše posúdil nezávislý expert. Vybraný expert netušil, ktorý model bol v ktorom prípade na oholenie použitý. Takisto mu zatajili, aké hodnotenie danému modelu udelil konkrétny dobrovoľník.

Podráždenie pleti

Testujúci zapojení do skúšky každodenného holenia a holenia trojdňového strniska hodnotili pocity na koži, zaznamenávali prípadné začervenanie aj porezanie. Dôkladnosť oholenia, drobné poranenia a podráždenie posudzoval aj laboratórny odborník.

Životnosť čepelí

Do testovania výdrže čepieľok sa zapojilo dvadsať mužov s veľmi pevnými a hustými fúzami. Holenie prebiehalo dovtedy, kým neboli čepele také tupé, že začali výrazne dráždiť pokožku.

Ovládanie

V špecializovanom laboratóriu sledoval prizvaný expert holenie 45 mužov zapojených do skúšok kvality holenia. Všímal si základnú manipuláciu s holiacim strojčekom aj prispôsobenie kontúram tváre. Päť ďalších odborníkov navyše ohodnotilo jednoduchosť výmeny hlavice, rozbaľovanie, skladovanie aj oplachovanie a čistenie.

Nežiaduce látky

Na plastových častiach rukoväti sa robila chemická analýza. Zisťovalo sa, či výrobky neobsahujú napríklad polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) alebo ftaláty. V žiadnom modeli však škodliviny nenašli, chemické testy preto nemajú na výslednú známku vplyv.

Limity hodnotenia

Podobne ako to býva v testoch dTestu, aj v nemeckom teste pánskych holiacich strojčekov mohli aplikovať limity na celkové hodnotenie. Limitujúcim faktorom boli v tomto prípade výsledky skúšky odolnosti čepieľok. Ak by bola horšia ako uspokojivá, nemohlo by byť celkové hodnotenie dobré, nehľadiac na výsledky ostatných skúšok.

Prihlásiť