Ako si vybrať čističe okien

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2020 Obsah říjnového dTestu

Aktualizováno: 26.2.2020

Čistiť okná môžeme prípravkami rôznych typov. K tým najbežnejším patria kupované v rozprašovači. Ďalšou možnosťou sú koncentráty určené na strojové čistenie, prípadne podomácky namiešané zmesi. O ich účinnosti sa viac dočítate v aktuálnom teste. V nasledujúcich riadkoch vám v skratke poradíme, čím sa môžete nechať viesť pri výbere týchto prípravkov.

Nezávislé certifikácie

Ecolabel

Zaviedli ho v roku 1992 a udeľuje sa len výrobkom spĺňajúcim stanovené kritériá. Prostriedky uchádzajúce sa o udelenie tejto známky musia mať obmedzený negatívny účinok na vodné prostredie. Ďalej je pre ne obmedzené použitie nebezpečných látok a minimalizovať sa musí aj ich obalový odpad. Na ich obaloch sa zároveň vyžaduje jasný návod pre spotrebiteľa.

CleanRight

Logo dobrovoľnej iniciatívy pre udržateľné čistiace prostriedky zaštítené Medzinárodnou asociáciou pre mydlá, detergenty a upratovacie prostriedky A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products). Táto známka sa udeľuje výrobkom, ktoré sú vyrábané v súlade so stanovenými pravidlami udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Medzi ne patrí napríklad používanie udržateľne získaných surovín, ochrana zamestnancov, minimalizácia odpadov pri výrobe a dôraz na bezpečnosť finálneho výrobku.

Ecologo

Certifikácia zavedená v roku 1988 potvrdzuje, že výrobok bol podrobený skúškam overujúcim zhodu s prísnymi štandardmi. Zameriava sa na použité materiály, energie, výrobu, prevádzku, zdravie a životné prostredie. Ide o najuznávanejšiu certifikáciu v Severnej Amerike znižujúcu dopad na životné prostredie.

Pre čističe okien platia rovnaké pravidlá označovania obalov ako pre všetky ostatné upratovacie prostriedky v domácnosti. Zloženie na nich nájdete iba v obmedzenom rozsahu. Nenarazíte v ňom na názvy konkrétnych použitých účinných látok, iba ich typ a približné množstvo. Na obaloch testovaných čističov sme sa najčastejšie stretli s účinnými povrchovo aktívnymi látkami v množstve menej ako 5 %.

Čím sa líšia jednotlivé typy detergentov?

Prípravky v rozprašovači
+ najrozšírenejšie
+ nízka cena
− negatívny vplyv na životné prostredie (záleží na konkrétnom type)
− s obsahom alergénnych látok (záleží na konkrétnom type)

Prípravky na strojové čistenie
+ koncentráty riediteľné vodou (dlho vydržia)
− negatívny vplyv na životné prostredie; s obsahom alergénnych látok (záleží na konkrétnom type)
− výrobca odporúča používať spolu s ďalším originálnym príslušenstvom

Prípravky domácej výroby
+ veľmi nízka cena
+ množstvo receptúr
+ bez negatívneho vplyvu na životné prostredie (záleží na použitých ingredienciách)
− s obsahom alergénnych látok (záleží na použitých ingredienciách)

Počas upratovania sme zvyknutí držať fľašu s čistiacim prípravkom v jednej ruke. Pred kúpou si preto nezabudnite vyskúšať, ako vám vyhovuje ergonomické vyhotovenie obalu. V tomto ohľade je lepšie siahnuť po prípravku s tvarovaným hrdlom, to by malo zaručiť, že sa vám prípravok po uchopení nebude kĺzať. Zároveň si postrážte, aby ste bez problémov dočiahli na spúšť rozprašovača.

Súčasťou obalov niektorých čističov okien sú aj bezpečnostné výstražné piktogramy. Najčastejšie sa na nich stretnete s výkričníkom alebo symbolom ohňa. Výkričník informuje o dráždivých účinkoch, oheň upozorňuje na horľavosť prípravku.

Databáze testovaných výrobků

Čističe okien (24 výrobků)
poslední aktualizace: 27.2.2020


Prihlásiť