Ako testujeme televizory

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • obraz: 45 %
  • zvuk: 25 %
  • ovládanie: 10 %
  • tunery a pripojenie: 5 %
  • smart TV: 10 %
  • spotreba el. energie: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Poznámka

V roku 2019 došlo k miernej revízii testovacieho programu. Výsledky modelov publikovaných skôr sme prepočítali podľa upravených hodnotiacich kritérií. Ich hodnotenie sa môže preto od pôvodnej publikácie v niektorých ohľadoch trochu líšiť − väčšinou však ide o zanedbateľné rozdiely maximálne v jednotkách percentuálnych bodov.

Obraz

Panel expertov hodnotí kvalitu obrazu z rôznych zdrojov pri sledovaní vybraných scén (filmových, štúdiových i vonkajších záberov). Zvlášť sa hodnotí obraz v štandardnom a vysokom rozlíšení z digitálnych tunerov DVB-T/C/S. Nezabúdame ani na novšie tunery DVB-T2. Posudzuje sa aj obraz zo signálu vo vysokom rozlíšení z HDMI zdroja aj signál v Ultra HD (prípadne vrátane HDR funkcie).

Vizuálne skúšky sa robia pri optimálnom nastavení obrazu: východiskovým bodom tohto nastavenia je optimálny jas a kontrast zistený v laboratórnych meraniach, cieľom je dosiahnutie čo najprirodzenejšej reprodukcie farieb. Osvetlenie miestnosti je konštantné a zodpovedá bežne zatienenej obývačke.

Hodnotia sa aj pozorovacie uhly (meranie poklesu kontrastu a veľkosti farebnej odchýlky v závislosti od uhlu pohľadu) a vlastnosti obrazovky pri zdrojoch jasného svetla.

Známka udelená za plynulosť rýchlych scén zodpovedá optimálnemu nastaveniu funkcie na zlepšenie plynulosti (ak je prítomná), teda takému, ktoré vedie k najlepšiemu pomeru medzi plynulosťou a prítomnosťou obrazových chýb (digitálnych artefaktov).

Rovnomernosť podsvietenia je posudzovaná meraním uniformity svietivosti čierneho a bieleho obrazu a zistením rozdielu medzi najsvetlejšími a najtmavšími oblasťami obrazovky. Okrem vyššie spomínaného laboratórium zisťuje aj úroveň maximálneho jasu.

Zvuk

Meranie hlasitosti reproduktorov a hodnotenie kvality reprodukcie pri počúvaní klasickej a populárnej hudby a televíznej drámy (scény obsahujúce dialógy a hudbu v pozadí).

Ovládanie

Hodnotenie jednoduchosti inštalácie a nastavenia (návod na použitie, ladenie kanálov a ich ukladanie aj triedenie, nastavenie obrazu, prehľadnosť, ovládanie a rýchlosť pohybu v menu) a bežného používania (obsluhovanie a čas odozvy pri zapínaní, prepínanie kanálov a zmena hlasitosti). Okrem rozvrhnutia a funkčnosti diaľkového ovládania sa hodnotí aj ovládanie priamo na prístroji. Hodnotí sa aj používanie teletextu, programového sprievodcu a funkcia nahrávania aj časového posunu.

Tunery a pripojenie

Hodnotenie počtu tunerov, vstupov pre video, zvukových výstupov, prítomnosť a možnosti USB konektorov, vstupy na pamäťové karty atď.

Multimediálny prehrávač

Posúdenie kvality zobrazenia fotografií z USB zdroja a ovládanie prehliadača. Ďalej sa hodnotí kompatibilita zabudovaného prehrávača videa s najčastejšími formátmi videa, teda so súbormi získanými z internetu a nasnímanými kvalitnými súčasnými videokamerami, fotoaparátmi a  inteligentnými telefónmi. Nakoniec sa posudzuje jednoduchosť a možnosti pripojenia na domácu počítačovú sieť.

Nahrávanie

Hodnotenie ovládania a možnosť funkcie záznamu vysielania na externé úložisko aj funkcia časového posunu.

Smart TV

Čím ďalej tým viac televízorov disponuje pripojením na internet. To umožňuje používať množstvo aplikácií aj internetový prehliadač. V teste sa hodnotí rozvrhnutie a obsluhovanie smart menu alebo použiteľnosť obchodu s aplikáciami. Posudzuje sa aj jednoduchosť a rýchlosť ovládania internetového prehliadača v porovnaní s inteligentným telefónom alebo tabletom s najvhodnejším pribaleným diaľkovým ovládačom.

Spotreba energie

Spotrebu elektrickej energie meriame počas prevádzky v predvolenom a optimálnom nastavení obrazu a v režime stand-by. Hodnotíme energetickú účinnosť televízora, okrem absolútnej spotreby energie berieme do úvahy aj veľkosť obrazovky.

Prihlásiť