Jak vybrat potraviny pro malé děti

Obsah januárového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah januárového dTestu

Aktualizováno: 19.9.2019

Potraviny pre deti do troch rokov predstavujú špeciálnu kategóriu výrobkov, ktorých výroba podlieha prísnej regulácii, ktorú upravuje Siedma hlava Potravinového kódexu o potravinách na osobitné výživové účely a o spôsobe ich použitia. Potraviny pre malé deti sa rozdeľujú do niekoľkých skupín: počiatočnú a pokračujúcu dojčenskú výživu, výživu pre malé deti a obilné a ostatné príkrmy pre malé deti. Ryžové krekry spolu so sušienkami patria do skupiny obilných a ostatných príkrmov pre malé deti.

Pri porovnaní s bežnými potravinami tu platia výrazne prísnejšie požiadavky na (ne)prítomnosť nežiaducich látok. Potraviny pre malé deti by nemali obsahovať pesticídy, respektíve limity pre ich výskyt sú porovnateľné s bio výrobkami. Regulácii podlieha aj zloženie výrobkov − výrobok môže mať iba ingrediencie preukázateľne vhodné pre malé deti.

Pri výbere krekrov pre malé deti sa nespoliehajte iba na detsky atraktívne grafické spracovanie obalu. Istotu, že kupujete výrobok určený pre deti, vám dajú informácie na etikete. Každá potravina pre deti do troch rokov musí mať na obale informáciu o veku dieťaťa, ktorému je určená. Minimálny vek dieťaťa je, samozrejme, nutné rešpektovať.

Limitom podliehajú aj výživové hodnoty. Obsah bielkovín, sodíka a pridaného cukru nesmie prekročiť vyhláškou stanovené medze, naopak, vápnika nesmie byť menej, než predpisuje vyhláška. Napriek tomu sa obsahy živín v rôznych výrobkoch líšia. Pri výbere môžete zohľadniť napr. nižší obsah cukru a uprednostňovať výrobky osladené ovocnými šťavami pred tými, do ktorých pridali cukor ako taký.

Väčšina ryžových krekrov neobsahuje žiadne potravinové alergény. Napriek tomu si ich prítomnosť v zložení radšej overte, do úvahy pripadá napríklad prítomnosť mliečnych výrobkov. V zložení musia byť všetky alergénne zložky graficky zvýraznené.

Viaceré potraviny pre malé deti môžete kúpiť aj v biokvalite. Pri takýchto výrobkoch sa požiadavky na kvalitu navyše rozširujú o povinnosti spojené s ekologickou výrobou, najmä zákaz používať pri pestovaní syntetické hnojivá a prostriedky proti škodcom. Biopotraviny spoľahlivo rozoznáte podľa európskeho symbolu „biolístka“.

Databáze testovaných výrobků

Akrylamid v detských sušienkach (12 výrobků)
poslední aktualizace: 3.9.2019
Detské ryžové krekry (9 výrobků)
poslední aktualizace: 2.5.2019


Prihlásiť