Ako testujeme chia semínka

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení.

  • kvalita tuku: 60 %
  • bielkoviny: 20 %
  • obal a deklarácia: 10 %
  • mykotoxíny: 5 %
  • pesticídy: 5 %

 

Kvalita tuku:

Sledovali sme množstvo tuku, profil mastných kyselín v ňom sa nachádzajúcich a zatuchnutý tuk. Obsah tuku sme stanovili gravimetricky, profil mastných kyselín metódou plynovej chromatografie s plameňovým ionizačným detektorom. Zatuchnutie tuku sme sledovali pomocou čísla kyslosti meraného titračne a peroxidového čísla meraného metódou potenciometrickej titrácie.

Bielkoviny

Obsah bielkovín sa stanovil Kjeldahlovou metódou.

Mykotoxíny

Pomocou kvapalinovej chromatografie zisťovaním hmoty spektrometriou sme sledovali prítomnosť HT-2 toxínu, T2-toxínu, zearalenón, deoxynivalenol, fumonizíny B1 a B2 a aflatoxínov B1, B2, G1 a G2.

Pesticídy

Screening pesticídov metódou plynovej chromatografie s detektorom elektrónového záchytu sledoval prítomnosť celkovo 237 látok.

Obal a deklarácia

Porovnaním s nameranými hodnotami sme hodnotili presnosť deklarácie obsahu tuku, omega-3 a bielkovín v tabuľkách výživových hodnôt.

Prihlásiť