Ako testujeme palubní zavazadla

Ako hodnotíme

grafická skladba celkového hodnotenia

  • ovládanie: 60 %
  • skúšky odolnosti: 40 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Ovládanie

Ovládateľnosť pri ťahaní

Testujúci v laboratóriu skúšali ťahať batožinu na kolieskach pri držaní teleskopickej rukoväti po rovine, nerovnom povrchu, hore a dole po rampe, na vyvýšené miesto simulujúce obrubník a okolo úzkych rohov, aby simulovali jazdu s batožinou v stiesnených alebo preplnených priestoroch.

Pohodlnosť pri ťahaní

Pri ťahaní hodnotili testujúci tiež tvar rukoväti teleskopického držadla, materiál, z ktorého je vyrobená, jej výšku, či to, aký majú pocit z hmotnosti batožiny pri takomto ťahaní.

Pohodlnosť pri nosení

Testujúci hodnotili prenášanie batožiny v ruke. Podobne ako pri teleskopickej rukoväti hodnotili jej tvar, materiál, z ktorého je vyrobená, jej rozmery či to, aký majú pocit z hmotnosti batožiny pri takomto nosení alebo či sa príjemne dvíha zo zeme. Pohodlnosť pri nosení skúšali pri chôdzi hore a dolu schodmi.

Manipulácia so zipsami

V tomto prípade hodnotilo laboratórium otváranie kufra pomocou zipsov a tiež vnútorných zipsov.

Skúšky odolnosti

Vodoodolnosť

Kufre sme naplnili uterákmi a pijavým papierom a naklopili do uhla 35°, aby sme simulovali náklon pri ťahaní kufra za sebou. Potom sme ich nechali kropiť vodou intenzity 0,83 l/min. počas dvoch minút. Overovali sme, či voda prenikla do hlavného úložného priestoru, vonkajších aj vnútorných vreciek a prípadne koľko.

Pádová skúška

Naplnenú batožinu sme spustili na zem z dvoch výšok − 90 cm a 150 cm. Každú pádovú skúšku sme uskutočnili dvakrát. Každý kufor sme pritom nechali spadnúť na každý z jeho rohov v jeho spodnej časti.

Odolnosť rukoväti

Batožinu sme nechali naplniť, zdvihli ju z podlahy do výšky 60 cm a potom zase spustili dole. Skúšku sme opakovali 100×, a to pri každej rukoväti na kufri. V prípade teleskopickej rukoväti sme ju pri plnom vysunutí dvíhali do výšky 30 cm, a to päťkrát.

Sila a pevnosť zipsov

Preverovali sme, či zipsy vydržia aj pod zvýšeným tlakom. Kufre sme naplnili pevnou polyuretánovou penou a horné veko sme zhora zaťažili závažím s hmotnosťou 5 kg, aby sme simulovali tlak vyvíjaný pri snahe zatvoriť preplnenú batožinu. Potom sme 100× štandardizovaným spôsobom otvorili a zavreli zipsy.

Vplyv pádu na zipsy

Na preplnenú batožinu sme spustili závažie s tupým koncom s hmotnosťou 25 kg. Náraz smeroval na bok a hornú časť kufra. Skúšku sme opakovali trikrát. Cieľom bolo preveriť, či pri náraze preplneného batohu nedôjde k rozdeleniu koľajničiek zipsu alebo roztrhnutiu švov.

Simulácia prekladania na letisku

Kufre sme na lane, ktoré bolo pripevnené ku kladke na strope, zdvihli do výšky 1,5 m. Potom sme ich spustili na zem. Hodnotili sme, či nedôjde pri neriadenom páde či hodení k poškodeniu − a ak áno, aký je jeho rozsah.

Skúška prerazenia

Na batožinu sme spúšťali trojkilové závažie s tupým koncom, a to najprv z výšky jedného, neskôr dvoch metrov. Náraz smeroval na tri miesta − jedno uprostred hlavného veka, druhé v jeho rohu a tretie uprostred spodnej časti medzi kolieskami. Kufre sme pred testom naplnili, aby neboli znevýhodnené tie s tvrdou škrupinou.

Odolnosť koliesok

Naplnenú batožinu sme umiestnili na bežecký pás vybavený výstupkami, ktoré simulovali nerovnosti na cestách. Po dokončení vybraného počtu cyklov sme posúdili ich stav.

Prihlásiť