Ako testujeme vysavače

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • vysávání: 60 %
  • obsluha: 20 %
  • filtrace prachu: 10 %
  • obsluha: 20 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

vysávanie 60 %, filtrácie prachu 10 %, spotreba a hlučnosť 10 %, obsluha 20 %

Skúšky vysávania prebiehajú podľa normy ČSN EN 60312−1. Používajú sa originálne prachové vrecká, a ak nie je stanovené inak, štandardná (univerzálna) hubica.

Pri testovaní vysávania prachu z kobercov je do koberca typu Wilton mechanicky vpravený prach s presne definovaným zložením a veľkosťou častíc. Vysávače sú nastavené na maximálny výkon. Vysáva sa s univerzálnou hubicou. Ak je vysávač vybavený turbokefou, tiež ju vyskúšame. Odborníci v laboratóriu zisťujú objem povysávaného prachu po jednom a po troch pohyboch „sem-tam“. Celý proces prebieha minimálne dvakrát, v prípade veľkých odchýlok výsledkov urobíme skúšku ešte tretíkrát. Rovnaký postup aplikujeme pri zisťovaní, či má obsah prachového vrecka alebo nádoby na prach vplyv na nasávací výkon. Zmeny výkonu sledujeme pri postupnom napĺňaní 100, 200 a 400 gramami prachu.

Zbavovanie sa chlpov domácich zvierat z koberca simuluje skúška vysávania chlpov. Aby situácia zodpovedala realite, keď chlpy obvykle iba neležia na povrchu koberce, ale sú doň zašliapané, uváľame koberec so syntetickými vláknami ťažkým kovovým valcom. Koberec je následne vysávaný pohybom „cik-cak“. Traja hodnotiaci skúmajú, koľko takýchto pohybov je potrebných na kompletné alebo aspoň najlepšie dosiahnuteľné odstránenie vlákien. Rovnako ako v prípade vysávania prachu je použitá štandardná hubica, prípadne aj turbokefa.

Skúšku vysávania podláh robíme na keramickej dlažbe. Priebeh skúšky je obdobný ako pri vysávaní prachu z koberca, rovnako je to pri testoch vysávania medzier.

Šírkou záberu hubice je myslená šírka vyčistenej stopy na tvrdej podlahe pri jednom pohybe vpred.

Schopnosť vysávača vysávať v rohoch a pri stenách zisťujeme porovnaním celkovej šírky hubice so šírkou záberu.

Prihlásiť