Právo: Ztráta radosti z dovolené? Můžete žádat náhradu!

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Publikované v časopise 9/2013

Špatné počasí, špinavé moře nebo zlá tchýně. To jsou věci, které jistě mohou zkazit radost z dovolené, k uplatnění právních nároků to ale určitě stačit nebude. Ovšem když dostanete jiný hotel než smluvený a chybí výhled na moře z pokoje, sjednaný v cestovní smlouvě, pak na základě nového občanského zákoníku budete oprávněni domáhat se náhrady za ztrátu radosti z dovolené, jejíž podstatou je odškodnění nemajetkové újmy v penězích.

Požadavek odškodňovat ztrátu radosti z dovolené vychází z evropských předpisů, které jsou pro členské státy závazné. Některé státy tento nárok upravují výslovně v právních předpisech (Rakousko, Německo, Estonsko, Belgie či Dánsko). 

Většina členských států Evropské unie (například Rumunsko, České republika, Španělsko) tuto povinnost dovozuje z jiných ustanovení svého právního řádu, případně z judikatury.Prihlásiť