Test sterilizovaných uhoriek 2023

Sdílejte

Publikované v časopise 5/2023

Načasovanie testu sterilizovaných uhoriek prinieslo jednu nemilú náhodu. Sotva sme poháre odovzdali do laboratória, začali presakovať správy o problémoch s výrobou uhoriek Znojmia. Tie v našom výbere samozrejme nesmeli chýbať a tak dúfame, že pre ne výsledok nášho skúmania nebude záverečným vysvedčením. A keby bol, nedarilo sa im zle. To isté môžeme povedať aj o ostatných uhorkách.

Zavárané nakladané uhorky patria k najobľúbenejším druhom konzervovanej zeleniny a mnohé domácnosti si ich pripravujú samé. Aby sme zistili, či sa dá spoľahnúť aj na tie kupované, zorganizovali sme nezávislý test sterilizovaných uhoriek. Do laboratória sme poslali celkovo 17 vzoriek uhoriek v sladkokyslom náleve. Ako obvykle, objavili sa v našom výbere výrobky privátnych aj známych značiek, vrátane uhoriek Znojmia, o ktorých sa v ostatných mesiacoch hovorí v súvislosti s ukončením výroby v Českej republike. Na testovanie sme si vybrali uhorky väčšej veľkosti s dĺžkou okolo 7 až 9 cm.

Chuť a vzhľad naznačí

Testovanie sterilizovaných uhoriek sa zakladá predovšetkým na senzorickom hodnotení a tovaroznaleckom posúdení kvality aj nedostatkov uhoriek. Tovaroznalecká kontrola vychádzala z požiadaviek vyhlášky č. 397/2021 Zb., ktorá predpisuje tolerovateľný výskyt rôznych odchýlok v kontrolnej vzorke 20 uhoriek. Laboratórium zostavilo z niekoľkých pohárov 20 kusovú vzorku a počítalo v ňom plody s definovanými chybami, napríklad mechanicky poškodené uhorky, kusy s chybným vzhľadom, alebo s dutinami. Nejaké nedostatky sa našli vo všetkých testovaných výrobkoch, nálezy však nevybočili z legislatívou tolerovaných rozmedzí.

Ďalšou skúškou zaoberajúcou sa vzhľadom aj chuťou uhoriek, bolo senzorické hodnotenie. S tým nám pomohla skupina 12 skúsených posudzovateľov, ktorí bodovali vzhľad nálevu, uhoriek, ich konzistenciu, chuť aj vôňu. Senzorické hodnotenie neodhalilo žiadne významné nedostatky a vzorky uhoriek si odnášali len dobré, alebo uspokojivé známky.

Sacharín už je v menšine

Sterilizované uhorky prešli aj sériou chemicko-fyzikálnych analýz. Prvá z nich sa zaoberala tvrdosťou uhoriek. Konkrétne sme merali silu potrebnú na prekrojenie plodu. Platí pri tom, že čím väčšia bola sila, tým tvrdšia bola uhorka. Zaujímavé bolo, že tvrdosť uhoriek sme iným spôsobom sledovali aj pri senzorickom hodnotení. Výsledky prístrojového merania sa však v niekoľkých prípadoch nezhodovali so závermi ochutnávky.

Druhá z chemicko-fyzikálnych analýz sledovala výskyt umelých sladidiel v náleve. Typický nálev sa najčastejšie sladí cukrom, historicky sa však používali aj náhradné sladidlá. Aj v našom teste sme sa pri niekoľkých výrobkoch stretli s umelým sladidlom. Laboratórium preto overilo, či ho neobsahujú aj niektoré ďalšie, ktoré použitie na etikete neuvádzajú.

Záver testovania patril hmotnosti. Presnejšie povedané hmotnostnému rozboru, ktorým sme kontrolovali celkovú hmotnosť uhoriek aj s nálevom, hmotnosť pevného podielu aj množstvo samotných uhoriek. Dobrou správou je, že pri všetkých výrobkoch zodpovedala zistená hmotnosť údajom na obaloch.


Testované výrobky - sterilizované uhorky (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Sterilizované uhorky (17 výrobků)
poslední aktualizace: 27.4.2023


Prihlásiť