Ako testujeme prací gely na vlnu a jemné prádlo

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení.

  • zrážanie bielizne: 40 %
  • pranie mastných škvŕn: 15 %
  • pranie pigmentových škvŕn: 10 %
  • pranie enzymatických škvŕn: 10 %
  • pranie bieliteľných škvŕn: 10 %
  • informácie o výrobku: 10 %
  • zachovanie belosti: 5 %

Limity hodnotenie

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Účinnosť prania

Hodnotili sme účinnosť prania pri 30 °C s použitím stredne tvrdej vody. Dvanásť rôznych škvŕn či ich zmesí nanesených na pruh látky (vlna a hodváb) sme prali v šiestich cykloch s kilogramovou náplňou bielizne.

Zrážanie bielizne

Hodnotili sme, či má pranie vplyv na rozmery bielizne, teda či zostane aj po používaní pracieho gélu rovnaká, alebo sa zrazí. Každý testovaný prostriedok vypral šesťkrát za sebou rovnaký kus bielizne. Meranie sme robili technickým pravítkom položeným na tkaninu 24 hodín povypraní. Výsledná známka je priemerom všetkých meraní.

Zachovanie belosti

Cieľom tejto skúšky bolo zistiť, či pracie gély nespôsobujú nežiaduce znehodnotenie pôvodného farebného odtieňa, napríklad zožltnutie alebo zošednutie. Test sme robili pomocou UV žiarenia, ktoré simuluje vonkajšie svetlo, a následne všetko merali spektrofotometrom.

Informácie o výrobku

Hodnotili sme údaje na obale, informácie o dávkovaní, možnom riziku alergických reakcií po používaní alebo vhodnosť materiálov.

Na testovacie pranie sme použili dávkovanie odporúčané laboratóriom.

Prihlásiť