Ako testujeme ovesné vločky

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • výživové hodnoty: 40 %
  • akostné požiadavky: 20 %
  • plesne: 20 %
  • mykotoxíny: 10 %
  • pesticíd glyfosát: 10 %

Obsah plesní sme zisťovali kultivačnou metódou.

Jednotlivé mykotoxíny sa zisťovali metódou kvapalinovej chromatografie s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC MS/MS).

Akostné parametre: podiel nerozdrvených max. 0,1 %, obsah častí stebiel, šupiek a oplodia max. 0,2 %, čierne vločky max 0,5 %, ktoré špecifikuje vyhláška č. 333/1997, sme overovali meraním hmotnostných podielov.

Podiel vlákniny a betaglukánu sme zisťovali enzymaticko-gravimetrickou metódou.

Obsah glyfosátu, glufozinátu a kyseliny aminometylfosfónovej (AMPA) sme určili pomocou kvapalinovej chromatografie s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC MS/MS).

Prihlásiť